Dnevni red sjednice Vijeća HAKOM-a od 31. srpnja 2020.

Na sjednici Vijeća HAKOM-a održanoj 31. srpnja 2020.:

  • Donesena je odluka u postupku rješavanja spora između operatora Hrvatski Telekom d.d. i NET-CONNECT d.o.o., radi naplate računa za usluge terminiranja glasovnih poziva u pokretnu i nepokretnu mrežu Hrvatskog Telekoma d.d. - poveznica