Europska komisija predla┼że nova pravila za digitalne usluge

VIJEST

Novi setovi pravila za digitalne usluge i digitalna tržišta ambiciozan je plan EU-a kako urediti usluge i tržišta povezana s elektroničkim komunikacijama da pruže nove mogućnosti, a istovremeno osiguraju zaštitu svim korisnicima.
 
ZAGREB, 17. prosinca 2020. - Europska komisija je 15. prosinca predložila ambiciozni i sveobuhvatni set novih pravila za sve digitalne usluge, uključujući društvene medije, internetska prodajna mjesta i sve ostale digitalne platforme koje djeluju u Europskoj uniji kroz: Akt o digitalnim uslugama Digital Services Act (DSA) i Akt o digitalnim tržištima  Digital Markets Act (DMA). Zajedno s Aktom o digitalnim uslugama, Akt o digitalnim tržištima jedan je od središnjih dijelova Europske digitalne strategije.
 
DSA: Zajednički skup pravila o obvezama i odgovornosti posrednika na jedinstvenom tržištu prvi put će otvoriti nove mogućnosti za pružanje prekograničnih digitalnih usluga, istovremeno osiguravajući visoku razinu zaštite svim korisnicima, bez obzira gdje žive u EU-u.
Novim prijedlogom DSA pravila su razmjerna, potiču inovacije, rast i konkurentnost te olakšavaju širenje manjih platformi, mikro, malog ili srednjeg poduzeća – MSP (eng. Small and medium sized Enterprises – SME) i novoosnovanih poduzeća. Zahvaljujući preraspodjeli odgovornosti između korisnika, platformi i javnih tijela u skladu s europskim vrijednostima, u prvi plan dolaze građani.

Ciljevi novih pravila su bolja zaštita potrošača i njihovih temeljnih prava na internetu, uspostava učinkovitog i jasnog okvira za transparentnost i odgovornost internetskih platformi te poticanje inovacija, rasta i konkurentnosti na jedinstvenom tržištu.
 
Obuhvaćeni pružatelji su pružatelji posredničkih usluga koje nude mrežnu infrastrukturu: pružatelji usluga pristupa internetu, registri naziva domena, uključujući i usluge smještaja na poslužitelju kao što su oblak i smještaj internetskih stranica, internetske platforme koje okupljaju prodavače i potrošače kao što su internetske trgovine, trgovine aplikacijama, platforme ekonomije suradnje i društvene mreže.  Vrlo velike internetske platforme osobito su rizične u pogledu širenja nezakonitog sadržaja i štetnih djelovanja na društvo. Za platforme koje koristi više od 10 posto od 450 milijuna korisnika u Europi predviđena su posebna pravila.
 
Države članice morat će odrediti nadležna tijela - koordinatore digitalnih usluga - za nadzor usklađenosti usluga uspostavljenih na njihovom teritoriju s novim pravilima i za sudjelovanje u mehanizmu suradnje EU-a predloženog Akta o digitalnim uslugama. Koordinator za digitalne usluge bit će neovisno tijelo s visokim zahtjevima za nepristrano i transparentno izvršavanje svojih zadaća. Novi koordinator za digitalne usluge u svakoj državi članici bit će važno regulatorno središte, osiguravajući usklađenost i digitalnu kompetenciju.
 
DMA: Neke velike mrežne platforme djeluju kao ˝nadzornici pristupa˝ (eng. gatekeeperi) na digitalnim tržištima. Akt o digitalnim tržištima ima za cilj osigurati da se ove platforme ponašaju pošteno online.
 
DMA uspostavlja skup usko definiranih objektivnih kriterija za kvalificiranje velike mrežne platforme kao takozvanog ˝nadzornika pristupa ˝. To omogućava da DMA i dalje bude dobro usmjeren na problem s kojim se želi suočiti u pogledu velikih sistemskih mrežnih platformi.
Ovi će kriteriji biti zadovoljeni ako pravna osoba:
-ima snažnu ekonomsku poziciju, značajan utjecaj na unutarnje tržište i aktivna je u više zemalja EU-a
-ima snažnu posredničku poziciju, što znači da povezuje veliku bazu korisnika s velikim brojem poduzeća
-ima (ili će uskoro imati) učvršćen i trajan položaj na tržištu, što znači da je s vremenom stabilan.
 
Sljedeći koraci: Europski parlament i države članice raspravljat će o prijedlogu Komisije u okviru redovnog zakonodavnog postupka. Nova pravila će se nakon donošenja izravno primjenjivati u EU-u.
 
Više o temi dostupno je na:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2347
 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_2348
 
https://www.youtube.com/watch?v=57Zl-JgjQk8                                                                                             # # #
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.