HAKOM izdao Preporuku o minimalnim tehničkim zahtjevima prijamnika za prijam DAB+ signala

VIJEST

Dokumentom su predstavljeni minimalni tehnički zahtjevi koje DAB+ prijamnici trebaju zadovoljiti kako bi se u Republici Hrvatskoj osigurala visoka kvaliteta prijama usluga digitalnog radija.
Trenutno je u radu testna DAB+ mreža, a početak komercijalnog rada očekuje se tijekom 2021.
 
ZAGREB, 8. siječnja 2021. – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) objavila je „Preporuku o minimalnim tehničkim zahtjevima prijamnika za prijam DAB+ signala“ (poveznica), koja predstavlja minimalne tehničke zahtjeve koje DAB+ prijamnici trebaju zadovoljiti kako bi se u Republici Hrvatskoj (RH) osigurala visoka kvaliteta prijama usluga digitalnog radija.
 
Trenutno je u radu testna DAB+ mreža s pokrivenošću od 88 posto stanovništva RH, a tijekom 2021. očekuje se raspisivanje javnog natječaja te izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za digitalni radio čime će započeti i komercijalni rad DAB+ mreže.

                                                                                     # # #
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.