Što su usluge sa pozivnim brojem 06x ? Kako koristiti usluge s dodanom vrijednosti?

Usluge čiji pozivni broj počinje sa numeracijom 06x su usluge sa dodanom vrijednosti koje se u pravilu naplaćuju po cijeni koja je iznad cijene poziva Vašeg operatora za tarifni paket koji koristite.
Radi lakšeg snalaženja dajemo Vam tablicu s podacima o brojevima (raspon numeracije),
cijenama i načinu naplate za pojedine brojeve:

Prije pozivanja navedenih brojeva molimo pažljivo pročitajte sve o usluzi koju želite koristiti. Posebnu pozornost obratite na cijenu i način plaćanja:
  • po pozivu - pri čemu se naplaćuje svaki poziv neovisno tko ili što Vam se javlja na drugoj strani
  • po minuti razgovora – naplaćuje se svaka minuta razgovora

Operatorima usluga sa dodanom vrijednosti, a radi Vaše zaštite, uvedena je obveza najave cijene i pauze u trajanju od najmanje 2 sekunde kako biste mogli odustati od korištenja
usluge prije početka naplate.
U slučaju da ova najava izostane molimo uputite prigovor svom operatoru od kojeg ste dobili račun sa naplatom usluge, pričekajte dovršetak postupka i javite se i na kontakt adresu HAKOM-a.
Također je operator obvezan na Vaš zahtjev staviti zabranu pristupa ovim uslugama kako ne bi došlo do eventualne zlouporabe od strane osoba koje imaju pristup Vašem priključku.

HAKOM Vas štiti od mogućih zlouporaba u korištenju ove vrste usluga na način da je vrlo precizno propisano ponašanje operatora prilikom pružanja ovih usluga, no od zavaravajućih sadržaja usluge i primamljivih poziva na korištenje morate se zaštiti sami.