Publikacije

 • Letak - Korisnička prava u elektroničkim komunikacijama, 2018 (pdf)
 • Brošura - Kako se zaštititi u svijetu interneta i mobilnih telefona, 2018 (pdf)
 • Brošura - Kako zaštititi dijete u svijetu interneta, mrežnih tehnologija i mobilnih telefona 2017/2018 (pdf)
 • Brošura - Prava i obveze putnika u željezničkom putničkom prometu, 2018 (pdf)
 • Informativni letak za korisnike javnih elektroničkih komunikacijskih usluga, 2016 (pdf)
 • Brošura - Kako zaštititi dijete u svijetu interneta, mrežnih tehnologija i mobilnih telefona, 2015 (pdf)
 • Letak - Korisnička prava u poštanskim uslugama, 2016 (pdf)
 • Letak - Korisnička prava, 2015 (pdf)
 • Letak - Dan sigurnijeg Interneta, 2015 (pdf)
 • Letak - Korisnička prava, 2014 (pdf)
 • Letak - Korisnička prava, 2013  (pdf)