Projekti

HAKOM kontinuirano obavlja statistička istraživanja o stanju poštanskog tržišta te svake godine predstavlja rezultate istraživanja u posebnoj publikaciji.

Ovdje
možete pronaći analize tržišta poštanskih i kurirskih usluga u Republici Hrvatskoj te istraživanje o zadovoljstvu i korištenju poštanskih i kurirskih usluga u Republici Hrvatskoj kao i druge HAKOM-ove studije.