Radiokomunikacije

Radiokomunikacije obuhvaćaju elektroničke komunikacije putem radijskih valova i odnose se na komunikacije pokretnih, mikrovalnih, satelitskih i ostalih službi.

Tablica namjene radiofrekvencijskog spektra određuje namjenu radiofrekvencijskih pojasa za pojedine radiokomunikacijske službe.
 
Podrobniji uvjeti dodjele i uporabe radijskih frekvencija u okviru pojedinih radiofrekvencijskih pojasa se utvrđuju u planovima dodjele radijskih frekvencija.
 
Baza podataka radiofrekvencijskog spektra može sadržavati popis dodijeljenih i raspoloživih radijskih frekvencija i radiofrekvencijskih kanala u skladu s odgovarajućim planovima dodjele, s pripadajućim podacima o uvjetima namjene, dodjele i uporabe tih radijskih frekvencija i kanala, zemljopisnom području njihove uporabe te nositeljima dozvola.
 
U dozvoli za uporabu radiofrekvencijskog spektra se određuju posebni uvjeti dodjele i uporabe.
 
Shematski prikaz odnosa Tablice namjene, planova dodjele, baze podataka i dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra