Dozvole

Opća dozvola
Svaka pravna i fizička osoba ima pravo na uporabu radiofrekvencijskog pojasa koji se prema Tablici namjene radiofrekvencijskog spektra može upotrebljavati na temelju opće dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra, u skladu s uvjetima dodjele i uporabe utvrđenim u toj Tablici i Pravilniku o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra ("NN" 45/12, "NN" 50/12, "NN" 97/14  i "NN" 116/17).

HAKOM izdaje opću dozvolu (Popis izdanih općih dozvola) za uporabu radiofrekvencijskog spektra u slučaju zanemarive opasnosti od smetnja ili u usklađenim radiofrekvencijskim pojasevima, a osobito u svrhu provedbe odgovarajućih odluka i preporuka Europske konferencije poštanskih i telekomunikacijskih uprava (CEPT) i njezinih tijela, koje su prihvaćene u Republici Hrvatskoj.

Postavljanje radijskih postaja putem kojih se pružaju usluge, a koje rade na temelju opće dozvole (npr. WiFi, SNG, itd.), potrebno je prijaviti HAKOM-u slanjem popunjenog obrasca na prijava_opce@hakom.hr
Dozvole na temelju natječaja
HAKOM izdaje pojedinačnu dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra na temelju prethodno provedenog postupka javnog natječaja, za radiofrekvencijski pojas u kojem je, zbog ograničenja raspoloživoga radiofrekvencijskog spektra, takav način izdavanja dozvole utvrđen Tablicom namjene radiofrekvencijskog spektra.
 
U Tablici namjene je utvrđeno izdavanje dozvole na temelju prethodno provedenog postupka natječaja za radiofrekvencijske pojaseve koji su od posebne važnosti i za koje postoji veliki interes te se svim zainteresiranim stranama zbog ograničenosti radiofrekvencijskog spektra ne bi moglo udovoljiti.
 
Postupak izdavanja dozvole HAKOM pokreće po službenoj dužnosti. Podrobni uvjeti dodjele i uporabe, mjerila odabira i postupak raspisivanja i provođenja natječaja opisani su u Pravilniku o uvjetima dodjela i uporabe radiofrekvencijskog spektra ("NN" 45/12, "NN" 50/12, "NN" 97/14  i "NN" 116/17).
Dozvole na temelju javne dražbe
HAKOM izdaje pojedinačnu dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra na temelju prethodno provedenog postupka javne dražbe, za radiofrekvencijski pojas u kojem je, zbog ograničenja raspoloživoga radiofrekvencijskog spektra, takav način izdavanja dozvole utvrđen Tablicom namjene radiofrekvencijskog spektra.
 
U Tablici namjene je utvrđeno izdavanje dozvole na temelju prethodno provedenog postupka javne dražbe za radiofrekvencijske pojaseve koji su od posebne važnosti i za koje postoji veliki interes te se svim zainteresiranim stranama zbog ograničenosti radiofrekvencijskog spektra ne bi moglo udovoljiti. Kod ovog načina izdavanja dozvola najčešće zbog tehnološke neutralnosti nije moguće odrediti značajke sustava koji će upotrebljavati taj radiofrekvencijski pojas te se, uz zadovoljavanje kriterija propisanih u odluci o raspisivanju javne dražbe, odabir ponuditelja se vrši na principu najviše ponuđene cijene.

Postupak izdavanja dozvole HAKOM pokreće po službenoj dužnosti. Podrobni uvjeti dodjele i uporabe, mjerila odabira i postupak raspisivanja i provođenja natječaja opisani su u Pravilniku o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra ("NN" 45/12, "NN" 50/12, "NN" 97/14  i "NN" 116/17).
Pojedinačne dozvole na temelju zahtjeva
HAKOM izdaje pojedinačnu dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra na temelju podnesenog odgovarajućeg zahtjeva za pojedinačnu dozvolu. Dozvola se u pravilu izdaje za uporabu radiofrekvencijskog spektra za pojedinačnu radijsku postaju, ili više njih (npr. radijske postaje u amaterskoj službi, na plovilu, na zrakoplovu…).

Naputci i obrasci za izdavanje pojedinačnih dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra, po vrstama:
Privremena dozvola 

Iznimno od namijenjene radiokomunikacijske službe ili tehnologije, ili uvjeta dodjele i uporabe utvrđenih Tablicom namjene radiofrekvencijskog spektra i Pravilnikom o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra ("NN" 45/12, "NN" 50/12, "NN" 97/14  i "NN" 116/17), HAKOM može izdati privremenu dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra na temelju podnesenog zahtjeva.

Privremena dozvola se može izdati za radijsku postaju ili sustav koji se upotrebljava u svrhu tržišnog ili tehničkog ispitivanja, istraživanja ili projektiranja, ili za potrebe športskih, kulturnih, zabavnih ili drugih priredaba privremenog značaja.

U zahtjevu za privremenu dozvolu je potrebno navesti svrhu uporabe, tehničke značajke radijske postaje ili sustava, zemljopisno područje te vremenski period uporabe. HAKOM će u dozvoli odrediti primjereni rok valjanosti dozvole te odgovarajuće uvjete dodjele i uporabe pripadajućih radijskih frekvencija, osobito u svrhu zaštite od smetnja.

Za događaje privremenog značaja, za radio uređaje koji koriste radiofrekvencijski spektar na osnovu opće dozvole (http://www.hakom.hr/default.aspx?id=596), nije potrebna pojedinačna dozvola. Za sve druge uređaje (uključujući radio mikrofone i bežične kamere), privremena dozvola je obvezna.

Ispunjeni obrazac za privremenu dozvolu treba biti podnijet HAKOM-u najmanje 30 dana unaprijed, koristeći službeni obrazac „Zahtjev za privremenu dozvolu za priredbe privremenog značaja“ (https://www.hakom.hr/UserDocsImages/2020/radiokomunikacije/Temporary%20licence%20application%20form.docx)

HAKOM preporuča dostavljanje podataka iz obrasca koji se tiču „područja ugađanja uređaja“. Može biti potrebno dodijeliti različitu frekvenciju od tražene te dostavljanje tih podataka može skratiti vrijeme izdavanja dozvole.

Opća dozvola je izdana za SNG uređaje. Međutim, potrebno je izvijestiti HAKOM o početku rada svakog SNG uređaja koristeći obrazac
(https://www.hakom.hr/UserDocsImages/2019/dokumenti/Prijava%20postavljanja%20radijske%20postaje%20u%20satelitskoj%20sluzbi(prema%20opcoj%20dozvoli)-20191223.docx)

Odobreni zahtjev će biti poslan podnositelju što je prije moguće. HAKOM može tražiti provjeru ispravnosti uređaja prije puštanja u rad. Za sva dodatna pitanja molimo kontaktirajte HAKOM.

Korisni linkovi na HAKOM-ovim stranicama: