EU projekti

U Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM), slijedniku Hrvatske agencije za telekomunikacije (HAT), u razdoblju od 2005. godine do danas provedeno je šest projekata financiranih sredstvima iz fondova Europske unije. Projekti su pridonijeli daljnjem jačanju regulatornih propisa za tržište elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj (u skladu s pravnom stečevinom EU-a) u cilju njegovog daljnjeg razvoja.

Tablica projekata:

Naziv projekta (projektne komponente) Naziv programa Vrijednost projekta  (projektne komponente) Trajanje Aktivnosti
Potpora HAKOM-u u računovodstvenom odvajanju za područje poštanskih usluga IPA
2009
191.600 € studeni 2011. - svibanj 2012.
 • analizira primjene modela troškovnog računovodstva za poštanskog operatora, postupak raspodjele troškova i troškovnih modela, kao osnova za izračun obveze univerzalne usluge; 
 • analiza obveza troškovnog računovodstva i računovodstvenog odvajanja prema Trećoj poštanskoj direktivi,
 • razvijanje modela troškovnog računovodstva Hrvatske pošte (imenovanog operatora univerzalne usluge), 
 • računovodstveno odvajanje i raspodjela njihovih prihoda i troškova, model detaljne analitičke strukture, raspodjele prihoda na pojedine usluge i osnovne podjele troškova
 • izrada priručnika koji sadrži upute, preporuke i najbolje prakse, a služi kao sredstvo za određivanje aktivnosti HAKOM-a kao regulatora i obveza Hrvatske pošte kao imenovanog operatora univerzalne usluge
 • osposobljavanje zaposlenika HAKOM-a za razvoj metodologije i alata s aspekta računovodstvenih propisa i prakse, što omogućuje HAKOM-u kao regulatoru razvoj dosljedne regulacije univerzalnih poštanskih usluga, kao i nadzor obračuna imenovanog operatora.
Jačanje institucionalnih i administrativnih kapaciteta Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije
Komponenta II – tehnička pomoć
 
IPA
2007
700.000,00 € ožujak 2010. – rujan 2011.
 • razvoj operativnih kapaciteta HAKOM-a i osiguranje sposobnosti nadziranja provođenja pravne stečevine EU
 • pružanje potpore HAKOM-u u procesu razvoja ljudskih potencijala sa specifičnim tehničkim znanjem i iskustvom ("know-how"), uz usmjerenost na potporu pri provedbi analiza tržišta i regulatornog računovodstva.
Komponenta I – nabava „Nadgradnja sustava za nadzor frekvencija i radiolokacija – nabava opreme – procedura pregovaranja“ IPA
2007
3,4 milijuna € rujan 2009. - lipanj 2010.
 • nabava, isporuka i usluge nakon prodaje opreme i softvera za nadzor frekvencija i radiolokaciju
 • nabava opreme i softvera za nadzor spektra radi nadogradnje postojećih sustava kako bi se uspješno odgovorilo na izazove digitalne tehnologije, što predstavlja važan korak u jačanju HAKOM-a
 • svrha projekta je zaštititi pružatelje bežičnih usluga i njihove korisnike kao i ostale dionike od namjernih ili nenamjernih interferencija radijske frekvencije kao i pomoći u ostalim zadacima upravljanja radiofrekvencijskim spektrom.
Srednjoročno planiranje razvoja tržišta telekomunikacija u Republici Hrvatskoj Phare
2006
163.000,00 € siječanj- rujan
2009.
 • pridonijeti boljoj regulaciji tržišta elektroničkih komunikacija provedbom analize tržišta elektroničkih komunikacija i izradom studije o stupnju primjene regulatornih propisa.
Potpora razvoju strategije za implementaciju digitalnih zemaljskih usluga emitiranja u Hrvatskoj Phare 2005 145.000,00 € siječanj - lipanj 2008.
 • izrada strategije prelaska s analognog na digitalno emitiranje televizijskih programa u Republici Hrvatskoj;
 • prijedlog akcijskog plana koji bi olakšao prelazak do 2012. godine ili ranije u skladu s najboljom praksom EU-a.
Jačanje institucionalne sposobnosti Agencije za telekomunikacije CARDS 2004 1.000.000,00 € studeni 2005. - ožujka 2008.
 • razvoj odgovarajuće administrativne i organizacijske strukture HAT-a;
 • razvoj Odjela ljudskih potencijala putem seminara, radionica, dnevnog savjetovanja te pripreme strategija i programa zajedno s pripadajućim priručnicima;
 • priprema sekundarnog zakonodavstva kroz niz radionica i analizu postojećeg zakonodavnog okvira;
 • analiza potreba, nabava informatičke opreme i nadogradnja postojećeg informatičkog sustava, izobrazba osoblja.
Podrška Vijeću za poštanske usluge Republike Hrvatske (VPU) CARDS 2004 250.000,00 €  travanj 2007.-
siječanj 2008.
 • rješavanje uvođenja, održavanja i poticanja održivog tržišnog natjecanja na tržištu poštanskih i kurirskih usluga;
 • osigurati učinkovitu provedbu propisa i jačanje institucionalnog kapaciteta poštanskog regulatora kako bi djelovao kao neovisno nacionalno regulatorno tijelo za tržište poštanskih i kurirskih usluga, u skladu s pravilima i praksama Europske unije.