Željeznički propisi

Direktive
Direktiva 2012/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o osnivanju jedinstvenog europskog željezničkog područja (pdf)
Direktiva (EU) 2016/2370 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o izmjeni Direktive 2012/34/EU u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika i upravljanja željezničkom infrastrukturom (pdf)
Direktiva (EU) 2019/882 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o zahtjevima za pristupačnost proizvoda i usluga (pdf)
Uredbe
Uredba (EZ) br. 1371/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu (pdf)
Uredba (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika i stavljanju izvan snage Uredba Vijeća (EEZ) br. 1191/69 i (EEZ) br. 1107/70 (pdf)
Uredba (EU) 913/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2010. o europskoj željezničkoj mreži za konkurentni prijevoz robe (pdf)
Uredba (EU) 2016/2337 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1192/69 o zajedničkim pravilima normalizacije računa željezničkih prijevoznika (pdf)
 
Uredba (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017.  o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004 (pdf)
 
Uredba (EU) 2018/643 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. travnja 2018. o statistici željezničkog prijevoza (pdf)
 
Provedbene uredbe i Delegirane odluke
Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/545 оd 7. travnja 2016. o postupcima i kriterijima u pogledu okvirnih sporazuma za dodjelu željezničkog infrastrukturnog kapaciteta (pdf)
Delegirana odluka Komisije (EU) 2017/2075 оd 4. rujna 2017. o zamjeni Priloga VII. Direktivi 2012/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi jedinstvenog Europskog željezničkog prostora (pdf)
Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2177 od 22. studenoga 2017. o pristupu uslužnim objektima i uslugama povezanima sa željeznicom (pdf)
 
Provedbena odluka Komisije (EU) 2018/500 оd 22. ožujka 2018. o sukladnosti prijedloga za uspostavu željezničkog teretnog koridora Alpe–zapadni Balkan s člankom 5. Uredbe (EU) br. 913/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (pdf)
 
Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1795 d 20. studenoga 2018. o utvrđivanju postupka i kriterija za primjenu testa ekonomske ravnoteže na temelju članka 11. Direktive 2012/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća (pdf)
 
Propisi RH vezani za željeznicu i tržište željezničkih usluga
Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu (NN 104/17)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (NN 96/18)
Zakon o željeznici (NN 32/19)
Zakon o izmjeni Zakona o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu  (NN 98/19)
Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (NN 63/20)
Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom  i željezničkom prometu (NN 54/13)
Zakon o podjeli trgovačkog društva HŽ-Hrvatske željeznice d.o.o (NN 153/05)
Zakon o dopuni Zakona o podjeli trgovačkog društva HŽ-Hrvatske željeznice d.o.o. (NN 57/12)
Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu (NN 87/96)
Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu (NN 97/00)
Ispravak Zakona o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu (NN 101/00)
Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora za regulaciju tržišta željezničkih usluga i zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu  (NN 9/18)
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o službenoj iskaznici i znački inspektora za regulaciju tržišta željezničkih usluga i zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu (NN 43/18)
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o službenoj iskaznici i znački inspektora za regulaciju tržišta željezničkih usluga i zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu (NN 80/18)
Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na korištenje povlastica u unutarnjem putničkom prometu (NN 14/01)
Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja dozvole za obavljanje usluga željezničkog prijevoza i dozvole za upravljanje željezničkom infrastrukturom (NN 127/05)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja dozvole za obavljanje usluga željezničkog prijevoza i dozvole za upravljanje željezničkom infrastrukturom (NN 121/07NN 101/12)
Pravilnik o voznom redu u željezničkom prometu (NN 23/20)
Pravilnik o željezničkoj infrastrukturi  (NN 127/05)
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o željezničkoj infrastrukturi (NN 16/08)
Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja rješenja o sigurnosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom (NN 127/05)
Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja rješenja o sigurnosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom (NN 121/07)
Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja rješenja o sigurnosti za obavljanje usluga željezničkog prijevoza (NN 127/05)
Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja rješenja o sigurnosti za obavljanje usluga željezničkog prijevoza (NN 121/07)
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja rješenja o sigurnosti za obavljanje usluga željezničkog prijevoza (NN 110/10)
Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja rješenja o sigurnosti za obavljanje usluga željezničkog prijevoza (NN 8/11)
Pravilnik o registru željezničkih vozila (NN 87/11)
Zajednička načela o odobravanju izuzeća prema članku 2. stavku 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2177 (pdf)
Ostali propisi -  poveznica