Mreže i usluge

HAKOM promiče tržišno natjecanje u obavljanju djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga te elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, kako bi osigurala uvjete za kvalitetnu uslugu po primjerenoj cijeni za krajnje korisnike usluga, a posebice za osobe s invaliditetom.

Posebna pozornost posvećuje se razvoju nepokretne mreže, pokretne mreže i interneta.

HAKOM potiče djelotvorna ulaganja u infrastrukturu i promicanje inovacija i novih usluga kako bi se povećala kakvoća života građana te omogućio daljnji razvoj gospodarstva. Pozornost je usmjerena na osiguravanje dostupnosti elektroničkih komunikacijskih usluga na području Republike Hrvatske svim krajnjim korisnicima pod jednakim uvjetima kroz takozvanu univerzalnu uslugu.

Univerzalnom uslugom osiguran je pristup javnoj telefonskoj mreži i javno dostupnim telefonskim uslugama na nepokretnoj lokaciji, što omogućuje krajnjim korisnicima usluga slanje i primanje mjesnih, međumjesnih (nacionalnih) i međunarodnih telefonskih poziva, komunikaciju putem telefaksa i podatkovnu komunikaciju, uz brzine prijenosa podataka koje omogućuju djelotvoran pristup internetu, uzimajući u obzir raširene tehnologije kojima se koristi većina pretplatnika, kao i tehnološku ostvarivost.
Osim navedenog, univerzalnom uslugom se osiguravaju posebne mjere za osobe s invaliditetom i to pristup hitnim službama, davanje obavijesti o brojevima pretplatnika na jednak način kako tim službama pristupaju drugi krajnji korisnici tih usluga, te posebne cjenovne sustave prilagođene potrebama socijalno ugroženih skupina krajnjih korisnika usluga.