Odluke, rješenja i presude

Odluke i rješenja
Dopunsko rješenje Općina Pašman (pdf)
Dopunsko rješenje Općina Polača (pdf)
Konačno rješenje Općina Domašinec (pdf)
Rješenje o odbijanju zahtjeva Općina Velika Pisanica (pdf)
Rješenje o obustavi postupka za Općinu Berek (pdf)
Konačno rješenje Općina Mala Subotica (pdf)
Rješenje Općina Konavle (pdf)
Rješenje inspektora vezano uz slanje neželjene elektroničke pošte - DOBRE NEKRETNINE d.o.o. (pdf)
Odluka u postupku analize tržišta veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji (pdf)
  • Analiza tržišta (pdf)
Odluka u postupku analize tržišta veleprodajnih prijenosnih segmenata usluga visokokvalitetnog pristupa (pdf)
Presude Upravnog suda
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-3721/18, radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-1042/19, radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Upravnog suda u Osijeku, poslovni broj: UsI-599/20, radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-2706/19, radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-1568/19, radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presude Visokog upravnog suda
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-192/19, radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-191/19, radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-29/20, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Grad Rovinj vs A1) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-135/18, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (ŽUC Primorsko - goranske županije) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-347/19, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Grad Jastrebarsko) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-222/19, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (ŽUC Požeško – slavonske županije) (pdf)