Odluke, rješenja i presude

Odluke i rješenja
Rješenje Grad Dugo Selo (pdf)
Odluka o obavljanju zamjenskih poštanskih usluga davatelju poštanskih usluga TISAK plus d.o.o. iz Zagreba (pdf)
Rješenje o obustavi postupka rješavanja spora između trgovačkog društva Terrakom d.o.o. i trgovačkog društva Oktavijan d.o.o., vezano za reguliranje troškova za korištenje uređenog prostora za telekomunikacijsku opremu na godišnjoj razini u kompleksu Centar 2000, Zagreb, Radnička cesta 37-39 (pdf)
Rješenje o ispravljanju greške u odluci o raspisivanju javnog natječaja i Natječajnoj dokumentaciji od 18. svibnja 2019. (pdf)
Presude Upravnog suda
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-1534/18, rješavanje prigovora korisnika poštanskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-228/17, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-782/18, radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-41/19, radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presude Visokog upravnog suda
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-149/17, radi naknade troškova postupka (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-20/18, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i utvrđivanja visine naknade za pravo puta (Općina Vrbanja) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-195/18, radi postupka ozakonjenja (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-196/18, radi dostave podataka (pdf)