Odluke, rješenja i presude

Odluke i rješenja
Rješenje Općina Gornja Vrba (pdf)
Reješenje Općina Zadvarje (pdf)
Rješenje Općina Kolan (pdf)
Rješenje Grad Ludbreg (pdf)
Rješenje - obustava postupka inspekcijskog nadzora vezano uz prekid usluge - A1 Hrvatska d.o.o. (pdf)
Rješenje Grad Donji Miholjac (pdf)
Odluka o oduzimanje dozvola za RF spektra - KULT RADIO d.o.o. (pdf)
Rješenje Općina Klinča Sela (pdf)
Rješenje Općina Jasenice (pdf)
Rješenje Općina Sveti Križ Začretje (pdf)
Rješenje Općina Cetingrad (pdf)
Rješenje Općina Luka (pdf)
Djelomično rješenje Općina Sračinec (pdf)
Rješenje Općina Drnje (pdf)
Rješenje Općina Viškovo (pdf)
Rješenje Grad Duga Resa (pdf)
Rješenje Grad Vinkovci (pdf)
Rješenje Općine Barilović (pdf)
Rješenje Općina Zagvozd (pdf)
Rješenje Općina Dugi Rat (pdf)
Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Hrvatski Telekom d.d. na mjere za uklanjanje nedostataka u svrhu osiguranja propisane kakvoće univerzalne usluge (pdf)
Rješenje Općina Medulin (pdf)
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javnog natječaja za izdavanje pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja trima elektroničkim komunikacijskim mrežama digitalne televizije, za multiplekse M1, M2 i L1 (pdf)
Dopunsko rješenje Općina Vojnić (pdf)
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za odabir operatora univerzalnih usluga i Natječajna dokumentacija (pdf)
Presude Upravnog suda
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-89/17, radi inspekcijskog nadzora (Terrakom d.o.o. Zagreb) (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-120/19, radi rješavanja spora između korisnika poštanskih usluga i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presude Visokog upravnog suda
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-2053/18, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-4229/18, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-379/18, radi izmještanja elektroničke komunikacijske infrastrukture (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-326/18, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i utvrđivanja visine naknade za pravo puta (Grad Novska) (pdf)