Izvješća i planovi

Godišnji program rada
Godišnji program rada HAKOM-a za 2019. godinu (pdf)
Godišnji program rada HAKOM-a 2018. godinu (pdf)
Godišnji program rada HAKOM-a za 2017. godinu (pdf)
Odluka Vlade RH o suglasnosti na Godišnji program rada HAKOM-a za 2016. godinu (pdf)
Godišnji program rada HAKOM-a za 2016. godinu (pdf)
Godišnji program rada HAKOM-a za 2015. godinu (pdf)
Odluka Vlade RH o suglasnosti na Godišnji program rada HAKOM-a za 2014. godinu (pdf)
Godišnji program rada HAKOM-a za 2014. godinu (pdf)
Odluka Vlade RH o suglasnosti na Godišnji program rada HAKOM-a za 2013. godinu (pdf)
Godišnji program rada HAKOM-a za 2013. godinu (pdf)
Odluka Vlade RH o suglasnosti na Godišnji program rada HAKOM-a za 2012. godinu (pdf)
Godišnji program rada HAKOM-a za 2012. godinu (pdf)
Godišnji program rada HAKOM-a za 2011. godinu (pdf)
Godišnji program rada HAKOM-a za 2010. godinu (pdf)
Financijski plan
Financijski plan HAKOM-a za 2019. godinu (pdf)
Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2018. godinu (pdf)
Financijski plan HAKOM-a za 2018. godinu (pdf)
Druga preraspodjela Financijskog plana HAKOM-a za 2017. (pdf)
Prva preraspopdjela Financijskog plana HAKOM-a za 2017. (pdf)
Odluka Vlade RH o suglasnosti na Financijski plan HAKOM-a za 2017. godinu (pdf)
Financijski plan HAKOM-a za 2017. godinu (pdf)
Odluka Vlade RH o suglasnosti na Financijski plan HAKOM-a za 2016. godinu (pdf)
Financijski plan HAKOM-a za 2016. godinu (pdf)
Odluka Vlade RH o suglasnosti na Financijski plan HAKOM-a za 2015. godinu (pdf)
Financijski plan HAKOM-a za 2015. godinu (pdf)
Odluka Vlade RH o suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana HAKOM-a za 2014. godinu (pdf)
Izmjene i dopune Financijskog plana HAKOM-a za 2014. godinu (pdf)
Odluka Vlade RH o suglasnosti na Financijski plan HAKOM-a za 2014. godinu (pdf)
Financijski plan HAKOM-a za 2014. godinu (pdf)
Odluka Vlade RH o suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana HAKOM-a za 2013. godinu (pdf)
Izmjene i dopune Financijskog plana HAKOM-a za 2013. godinu (pdf)
Odluka Vlade RH o suglasnosti na Financijski plan HAKOM-a za 2013. godinu (pdf)
Financijski plan HAKOM-a za 2013. godinu (pdf)
Odluka Vlade RH o suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana HAKOM-a za 2012. godinu (pdf)
Izmjene i dopune Financijskog plana HAKOM-a za 2012. godinu (pdf)
Odluka Vlade RH o suglasnosti na Financijski plan HAKOM- a za 2012. godinu (pdf)
Financijski plan HAKOM-a za 2012. godinu (pdf)
Odluka Vlade RH o suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana HAKOM-a za 2011. godinu (pdf)
Izmjene i dopune Financijskog plana HAKOM-a za 2011. godinu (pdf)
Financijski plan HAKOM-a za 2011. godinu (pdf)
Izmjene i dopune financijskog plana HAKOM-a za 2010. godinu (pdf)
Financijski plan HAKOM-a za 2010. godinu (pdf)
Godišnje izvješće o radu
Godišnje izvješće o radu Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2017. godinu (pdf)
Godišnje izvješće o radu Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2016. godinu (pdf)
Godišnje izvješće o radu Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2015. godinu (pdf)
Zaključak - Godišnje izvješće o radu Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2014. godinu (pdf)
Godišnje izvješće o radu Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2014. godinu (pdf)
Zaključak - Godišnje izvješće o radu Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za 2013. godinu (pdf)
Godišnje izvješće o radu Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za 2013. godinu (pdf)
Godišnje izvješće o radu Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za 2012. godinu (pdf)
Godišnje izvješće o radu Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za 2011. godinu (pdf)
Godišnje izvješće o radu Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za 2010. godinu (pdf)
Izvješća o reviziji
Izvješće o reviziji godišnjih financijskih izvještaja HAKOM-a za 2017. godinu (pdf)
Izvješće o reviziji godišnjih financijskih izvještaja HAKOM-a za 2016. godinu (pdf)
Izvješće o reviziji godišnjih financijskih izvještaja HAKOM-a za 2015. godinu (pdf)
Izvješće o reviziji godišnjih financijskih izvještaja HAKOM-a za 2014. godinu (pdf)
Izvješće o reviziji godišnjih financijskih izvještaja HAKOM-a za 2013. godinu (pdf)
Izvješće o reviziji godišnjih financijskih izvještaja HAKOM-a za 2012. godinu (pdf)
Izvješće o reviziji godišnjih financijskih izvještaja HAKOM-a za 2011. godinu (pdf)
Izvješće o reviziji godišnjih financijskih izvještaja HAKOM-a za 2010. godinu (pdf)
Završni račun
Financijski izvještaji i bilješke HAKOM-a za 2018. godinu (pdf)
  • Financijski izvještaji HAKOM-a za 2018. godinu (xls)
  • Bilješke uz financijske izvještaje HAKOM-a za 2018. godinu (docx)
Završni račun HAKOM-a za 2017. godinu (pdf)
Završni račun HAKOM-a za 2016. godinu (pdf)
Završni račun HAKOM-a za 2015. godinu (pdf)
Završni račun HAKOM-a za 2014. godinu (pdf)
Izvješća o mjerenjima HAKOMetar plus
Izvješće o brzinama pristupa internetu u hrvatskim mrežama pokretnih komunikacija II. i III. tromjesečje 2017. godine (pdf)
Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava korisnika usluga
Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava korisnika usluga za 2017. godinu (pdf)
Izvješće o sporovima korisnika u elektroničkim komunikacijama pred HAKOM-om
Izvješće o sporovima korisnika u elektroničkim komunikacijama pred HAKOM-om (pdf)