e-Tržište

Prikupljanje i analiza podataka
HAKOM redovito na tromjesečnoj i godišnjoj razini prikuplja i objavljuje podatke s tržišta elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga kako bi bio u mogućnosti pratiti trendove razvoja tržišta, a s ciljem ispunjavanja obveza i obavljanja poslova propisanih Zakonom o elektroničkim komunikacijama, Zakonom o poštanskim uslugama i Zakonom o regulaciji tržišta željezničkih usluga. 
 
Podaci se prikupljaju putem Sustava za analizu tržišta (HAKOM SAT) koji služi za prikupljanje i analizu podataka o tržištu elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga, putem upitnika u digitalnom obliku, a koje sastavlja i objavljuje HAKOM.
 
Usporedne analize stanja razvoja tržišta poštanskih i željezničkih usluga te elektroničkih komunikacija temelje se na službenim, raspoloživim podacima Europske unije.

(Dokumentom Pojmovnik određuje se način ispunjavanja periodičkih upitnika HAKOM-a kao i značenja pokazatelja iz upitnika).

(Dokumentom Popis i objašnjenja kratica korištenih u dokumentima HAKOM-a pojašnjavaju se značenja svih kratica korištenih u dokumentima HAKOM-a).   


TRŽIŠNI POKAZATELJI:
1. Godišnji podaci i pokazatelji tržišta pošte, elektroničkih komunikacija i željezničkih usluga u RH:


Godišnje usporedne podatke za tržište elektroničkih komunikacija u Republici Hrvatskoj za 2018. godinu možete pronaći ovdje


2. Tromjesečni podaci i pokazatelji tržišta pošte, elektroničkih komunikacija i željezničkih usluga u RH:
Tromjesečne usporedne podatke za tržište elektroničkih komunikacija u Republici Hrvatskoj za prvo tromjesečje 2019. godine možete pronaći ovdje.


Napomena:
HAKOM ne preuzima odgovornost za kvalitetu izvještaja s podacima koje dobiva od operatora.
U nekim slučajevima HAKOM ne može uvidjeti neispravnosti u izvještajima/podacima sve dok se ne učini usporedba više uzastopnih razdoblja, te zajedno s operatorima izvrše sve potrebne ispravke.