e-┼Żalbe

HAKOM je nadležan rješavati sporove između korisnika i operatora tek nakon što je korisnik iscrpio mogućnost rješenja prigovora sa operatorom. Uputu kako se žaliti operatoru možete naći u našoj rubrici Kako se žaliti.

Ukoliko se ne slažete s odlukama operatora možete se obratiti nama. U postupku rješavanja sporova HAKOM može donijeti odgovarajuću odluku, koja je obvezujuća za operatora. Upute kako HAKOM podnijeti prigovor na iznos račun za pruženu uslugu ili na kakvoću pružene usluge od strane operatora nalaze se ovdje.

Putem naših internetskih stranica, uz unos klasifikacijske oznake predmeta, možete provjeriti status predmeta žalbe (za registrirane korisnike).


Podnesite zahtjev za rješavanjem spora elektroničkim putem. (upute za korištenje)