Okrugli stol HAKOM-a s predstavnicima davatelja i korisnika željezničkih usluga, nadležnog Ministarstva i Agencije za sigurnost željezničkog prometa

VIJEST
 
HAKOM je organizirao prvi okrugli stol s dionicima tržišta željezničkih usluga.

ZAGREB, 3. ožujka 2015. – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) organizirala je prvi okrugli stol s predstavnicima davatelja i korisnika željezničkih usluga, nadležnog Ministarstva i Agencije za sigurnost željezničkog prometa.
Cilj okruglog stola bio je potaknuti međusobno komuniciranje dionika i raspraviti zajedničke teme od kojih su istaknute:
 
- analitički prikaz godišnjih pokazatelja stanja na tržištu željezničkih usluga za 2014.,
- pravni okvir pružanja željezničkih usluga,
- planovi za 2015.
 
Okrugli stolovi s dionicima tržišta u nadležnosti HAKOM-a daljnji su korak u unaprjeđenju regulacije, prvenstveno promicanja regulatorne predvidljivosti kroz zajednički dijalog i raspravu o temama od trenutnog interesa.
 
                                                                                               # # # 
 
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: https://www.hakom.hr
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.