Nakon gašenja talijanskih odašiljača HAKOM proveo kontrolu - prva mjerenja pokazala uklanjanje smetnji na sjevernom Jadranu

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

Prva mjerenja signala potvrđuju uklanjanje smetnji u Istarskoj županiji i Primorsko-goranskoj županiji uslijed isključivanja ometajućih odašiljača u regijama Friuli Venezia Giulia i Veneto. 


ZAGREB, 2. prosinca 2016. – Prema informaciji talijanskog Ministarstva gospodarskog razvitka (MISE), talijanski nakladnici su tijekom studenoga proveli postupak isključivanja međunarodno neusklađenih odašiljača, koji su dugi niz godina stvarali smetnje prijmu hrvatskih televizijskih programa duž Jadranske obale. Riječ je o odašiljačima koji su radili na kanalima koje upotrebljavaju hrvatski nakladnici sukladno međunarodnim sporazumima. Gašenje ometajućih odašiljača u Talijanskoj Republici provelo se kroz postupak dobrovoljnog gašenja ili prelaskom programa u druge mreže na kanalima koji ne uzrokuju smetnju hrvatskim televizijskim programima u radu.

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) je provela mjerenja razina ometajućih signala iz Talijanske Republike na više lokacija u Istarskoj županiji i Primorsko-goranskoj županiji te je ustanovljeno značajno smanjenje razine ometajućeg signala na televizijskim kanalima 22, 27, 28, 29, 34, 35, 39, 45 i 53 iz regije Friuli Venezia Giulia i na televizijskim kanalima 22, 27, 28, 29, 35, 39, 45 i 53 iz regije Veneto. Postupak isključivanja više od 260 odašiljača u tim dvjema regijama uklonio je štetne smetnje talijanskih nakladnika i poboljšao prijam televizijskog signala u digitalnoj regiji D5 (Istarska županija i Primorsko-goranska županija), posebice na lokacijama koje su bile izložene jakim talijanskim smetnjama. Za ostale isključene regije HAKOM za sada mjerenjima sa sigurnošću ne može potvrditi rezultate gašenja ometajućih odašiljača. U narednom razdoblju HAKOM će provesti daljnja mjerenja u sjevernoj, srednjoj i južnoj Dalmaciji i obavijestiti javnost o rezultatima. Za sigurnu i konačnu potvrdu nepostojanja smetnji uzduž jadranske obale potrebno je pričekati ljeto, odnosno bolje uvjete rasprostiranja radijskih valova.

Podsjetimo, Talijanska Republika je kroz prethodne tri godine donijela čitav niz uredbi i zakona temeljem kojih je izmijenjen plan TV frekvencija te su izuzete frekvencije koje smetaju susjednim zemljama, osnovan je kompenzacijski fond i osigurana novčana sredstva te je propisan postupak za isključivanje ometajućih odašiljača. Postupak gašenja smetnji proveden je u svim jadranskim regijama osim u regiji Marche, koja je bila izložena nedavnim jakim potresima u Italiji, i na kanalu 57 koji je dodijeljen nacionalnom nakladniku u Italiji. Ovaj značajan rezultat posljedica je višegodišnjih aktivnosti HAKOM-a, koji je, osim brojnih mjerenja i slanja prijavi smetnji, uporno rješavao problem i kroz bilateralne sastanke s Talijanskom Republikom te djelovanjem kroz međunarodne institucije. O svemu su redovno izvještavana nadležna tijela Međunarodne telekomunikacijske zajednice (ITU-a), Radijski regulacijski odbor (RRB) i Direktor Radiokomunikacijskog ureda (BR). U sklopu međunarodnih aktivnosti, osim kroz bilateralne pregovore s talijanskom administracijom, HAKOM je svojim nastojanjima pri ITU, a s ulaskom RH u Europsku uniju, i kroz Radnu grupu o prekograničnoj koordinaciji pri savjetodavnoj Skupini za politiku upravljanja radiofrekvencijskim spektrom Europske komisije pridonio donošenju zakonodavnih i administrativnih promjena u Italiji, koje su bile preduvjet za rješavanje ovih dugogodišnjih smetnji na području televizije, te koordinirao s talijanskom stranom donošenje novog TV plana i postupak gašenja ometajućih odašiljača. Osim HAKOM-a u proces otklanjanja smetnji bile su uključene i druge državne institucije Republike Hrvatske (posebice Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i Agencija za elektroničke medije), a s talijanske strane MISE i talijanski regulator tržišta elektroničkih komunikacija - AGCOM.
 

                                                                                              # # #
 
 
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.