Srpanj '17

Odluke i rješenja
Odluka u postupku izmjene Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (pdf)
Odluka u postupku izmjene Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji (pdf)
Uklanjanje smetnji LTE sustava prema sustavu digitalne televizije (pdf)
Rješenje VIPnetu d.o.o. radi kašnjenja u realizaciji usluge (pdf)
Rješenje o obustavi postupka ozakonjenja elektroničke komunikacijske infrastrukture za trasu kabelske kanalizacije u Zagrebu, Martićeva ulica, od Trga hrvatskih velikana do križanja sa Šubićevom ulicom, u odnosu na trgovačko društvo Iskon Internet d.d. (pdf)
Rješenje Hrvatskom Telekomu d.d. radi isplate naknade za nepravovremeni prijenos broja (pdf)
Presude Upravnih sudova
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: Usl-2678/15-14 radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Rijeci, Poslovni broj: 10 Usl-944/16-12 radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga (pdf)
Presude Visokog upravnog suda
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: Usll-47/17-6 radi naknade za pravo puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-79/17-8 radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i izdavanja potvrde o pravu puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: Usll-196/16-8 radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (pdf)