U Hrvatskom saboru HAKOM-u uz dodjelu naprednog MAMFORCE Standarda, uručen i DADFORCE Standard

VIJEST

Na završnoj konferenciji EU – projekta „Prema stvarnoj ravnopravnosti muškaraca i žena – usklađivanje profesionalnog i obiteljskog života“ HAKOM-u je dodijeljen napredni MAMFORCE Standard.

ZAGREB, 19. prosinca 2017. – Na završnoj konferenciji EU projekta „Prema stvarnoj ravnopravnosti muškaraca i žena – usklađivanje profesionalnog i obiteljskog života“, koji se bavi ekonomskim osnaživanjem žena, u Hrvatskom saboru održana je dodjela MAMFORCE Standarda. MAMFORCE COMPANY© Standard je priznati znak kakvoće koji poslodavcima potvrđuje kompetencije u provođenju obiteljski odgovorne i spolno osviještene politike upravljanja ljudskim potencijalima. Riječ je o tvrtkama i institucijama koje nizom odgovornih politika i prednosti zaposlenima olakšavaju usklađenje privatnih i poslovnih obaveza i osiguravaju uvjete za nesmetani razvoj karijere bez obzira na roditeljstvo i spol.

Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti (HAKOM-u) osnovni MAMFORCE Standard dodijeljen je 10. svibnja 2017., kada je HAKOM uspješno prošao neovisnu procjenu uvjeta rada i postojećih praksi upravljanja ljudima te se temeljem dobivenih preporuka obvezao uvesti nove prakse u domeni odgovornosti prema obiteljskim obavezama zaposlenih, posebice u svezi omogućavanja ravnopravne spolne zastupljenosti, uklanjanja nejednakosti unutar obitelji, uklanjanja spolnih stereotipa kao i promoviranja aktivne uloge očeva u ključnim godinama razvoja djeteta. S obzirom da je HAKOM uveo niz preporuka i praksi koje između ostalog potiču ravnopravno sudjelovanje oba roditelja u odgoju djeteta, te poticanja očeva kako bi se intenzivnije uključivali u skrb i njegu o djeci i obitelji, HAKOM-u je, osim naprednog MAMFORCE Standarda, dodijeljen i DADFORCE Standard.

Nositeljica projekta je Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, a projektni partneri su HNK Split, udruga RIJEČI/PRAVE/PREDSTAVE i Spona Code. Ukupna vrijednost projekta je 437.172,29 EUR, od čega Europska unija sudjeluje sa 350.000,00 EUR.

Nakon pozdravne riječi pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Višnje Ljubičić, koja je istaknula važnost ovog projekta u cilju postizanje rodne ravnopravnosti, kao i činjenicu kako su u proces MAMFORCE audita uključene institucije iz javnog sektora, a što ne bi bilo moguće bez podrške EU, MAMFORCE Standard uručen je predstavnicima Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM-a), Agencije za znanost i visoko obrazovanje, Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak, Hrvatskoj elektroprivredi, Hrvatskoj udruzi poslodavaca, Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, Poslovnoj inteligenciji i Verso Altimi.

"Motiv HAKOM-a za dobivanje naprednog MAMFORCE Standarda je stalna težnja za unapređenjem organizacije rada, u cilju daljnjeg poboljšanja uvjeta rada naših zaposlenica i zaposlenika, posebice u području usklađenja privatnih i poslovnih obaveza, poticanja ravnopravnosti spolova, kao i uklanjanja stereotipa u smislu podjele na tipično “muške” i “ženske” profesije, koji su, nažalost, i dalje prisutne na tržištu rada, uključujući i sektor IKT. Stoga vrijedi spomenuti kako HAKOM uspješno djeluje i u tom području, ne samo kao nositelj programa obilježavanja Međunarodnog dana djevojaka  u IKT-u, nego vlastitim primjerima unutar HAKOM-a dokazuje da se u relativno kratkom roku stanje može bitno poboljšati, čak i u organizaciji u kojoj su se preko 80 posto svih zaposlenih izjasnili da su izuzetno zadovoljni uvjetima rada.”, istaknuo je prilikom dodjele dr. sc. Dražen Lučić, predsjednik Vijeća HAKOM-a.
 
Za provedbu ovog projekta unutar HAKOM-a bile su zadužene viši stručnjak za zajedničke poslove Anamarija Kobasić, univ. spec. oec., viši stručnjak za pravne poslove Tanja Zaninović, dipl. iur., i viši stručnjak za upravljanje kadrovima Ivana Fabek, bacc. admin. publ.
!!!xGALERIJAx!!!

                                                                                             # # # 
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr
 
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.