Održana 16. Plenarna sjednica europskog udruženja regulatora za poštanske usluge (ERGP-a)

VIJEST 

Kao nacionalno regulatorno tijelo za poštanske usluge, HAKOM je sudjelovao na prvoj ovogodišnjoj Plenarnoj sjednici ERGP-a, na kojoj su prezentirane i raspravljene teme od interesa i značaja za sve dionike na tržištu poštanskih usluga EU.

ZAGREB, 3. srpnja 2019. - U organizaciji ANACOM-a, regulatornog tijela za komunikacije Portugala, u Portugalu je 27. i 28. lipnja 2019., održan 16. Plenarni sastanak europskog udruženja regulatora za poštanske usluge ERGP-a (The European Regulators Group for Postal Services). Plenarnom sastanku prethodila je zajednička stručna poštanska radionica ERGP-a i PUASP (Poštanska unija Amerike, Španjolske i Portugala) o regulatornim izazovima u Europi i Americi, na kojoj su kao gosti sudjelovali i predstavnici Pošte NR Kine te predstavnik vlade SAD-a pri čemu se, među ostalim, raspravljalo i o stavovima svih sudionika radionice o zajedničkim temama pred nadolazeći izvanredni Kongres Svjetske poštanske unije u rujnu 2019.

Također, usvojeno je mišljenje ERGP-a o reviziji regulatornog okvira za poštanske usluge (najavljena  promjena Poštanske Direktive EU), kojom se zagovara greenfield pristup u razvoju budućeg regulatornog okvira za poštanski sektor i formulira niz preporuka Europskoj komisiji u navedenom postupku.  Na plenarnom sastanku je raspravljen i usvojen nacrt Srednjoročne strategije ERGP 2020-2022 i Program rada ERGP-a za 2020., radi upućivanja  na javnu raspravu u državama članicama ERGP-a te se raspravljalo i o programu održavanja drugog Strateškog foruma dionika poštanskog tržišta EU u organizaciji ERGP-a i EK, koji će se održati 18. rujna 2019., u Briselu.

Dionici tržišta poštanskih usluga EU, digitalne industrije i e-trgovine na navedenom forumu razmijenit će mišljenja i stavove o tome kako regulirati (poštansku) budućnost, kako e-trgovina preoblikuje poštanski sektor te o razvoju međunarodnih poštanskih odnosa. Ove tri teme su najrelevantnije za završnu ocjenu uspješnosti primjene (evaulaciju) Poštanske Direktive EU i s tim u svezi očekivanu promjenu poslovnih modela davatelja poštanskih usluga u EU.

Na plenarnoj sjednici ERGP-a raspravljalo se i o provedbi članaka 5. i 6. Uredbe (EU) 2018/644 o uslugama prekogranične dostave paketa te su podnijeta izvješća o radu svih radnih skupina ERGP-a i realizaciji komunikacijskog plana ERGP-a za 2019.

                                                                                        # # #

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70

Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr


O HAKOM-u:
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.