OSNOVNI PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA
Tip subjekta * Pravna osoba Fizička osoba Ostalo
Naziv/Ime i Prezime *
OIB *
E-mail adresa *
Adresa *
Država *
Grad *
Poštanski broj *
PODACI VEZANI UZ PREDMETNI ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE POSEBNIH UVJETA GRAĐENJA
Investitor *
Tip vrsta građevine *
Naziv građevine *
Lokacija *
Veza
Kontrolni broj * 1625
Projekt
Prilog projekta *
Priložite projektnu dokumentaciju (idejni ili glavni). Max. dozvoljena veličina dokumenta je 5 MB.
Dopis
Prilog dopis
Priložite dopis tijela graditeljstva. Max. dozvoljena veličina dokumenta je 5 MB.

Polja označena sa * su obvezna za popuniti
save