Preskočite na glavni sadržaj
EN
Electronic communications

HAKOMetar

HAKOMetar

Aplikacijom HAKOMetar korisnici mogu ispitati kakvoću usluge širokopojasnog pristupa internetu u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, odnosno mogu izmjeriti brzinu podatkovnog prometa na svojem računalu u dolaznom (download) i odlaznom (upload) smjeru. Rezultati mjerenja predstavljaju dokaz u postupku rješavanja prigovora korisnika na kakvoću usluge. Aplikacija za računala se može preuzeti na sljedećoj poveznici.

HAKOMetar Plus

Mobilnom aplikacijom HAKOMetar Plus korisnici mogu ispitati kakvoću usluge širokopojasnog pristupa internetu u pokretnim/bežičnim elektroničkim komunikacijskim mrežama, odnosno mogu izmjeriti brzinu podatkovnog prometa na svojem pametnom telefonu u dolaznom (download) i odlaznom (upload) smjeru. Rezultati mjerenja su informativnog karaktera i ne predstavljaju dokaz u postupku rješavanja prigovora korisnika na kakvoću usluge. Aplikacija za pametne telefone se može preuzeti na sljedećoj poveznici.