Preskočite na glavni sadržaj
EN
Communications Network

Na zrakoplovu

Naputak za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra na zrakoplovu
 
Zahtjev za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra podnosi se HAKOM-u u pisanom obliku.

Uslijed izvanrednih okolnosti uvjetovanih epidemijom COVID-19 virusa zahtjev za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra možete poslati i na mail ZahtjevZaDozvolu@hakom.hr
 
Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje navedene dozvole potrebno je:
 
 • Ispravno popuniti obrazac zahtjeva za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra na zrakoplovu;
   
 • Uz popunjen obrazac potrebno je priložiti sljedeće:
  • Dokumentaciju sukladno članku 14. stavku 3. Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra("NN" 45/12, "NN" 50/12"NN" 97/14, "NN" 116/17 i "NN" 129/19), tj. presliku svjedodžbe o plovidbenosti zrakoplova i potvrdu o registraciji zrakoplova, a u slučaju da ne raspolaže s navedenim, potrebno je priložiti neki drugi dokument koji sadrži podatke o registracijskoj oznaci zrakoplova, pozivnoj oznaci, tipu zrakoplova, vlasniku zrakoplova i ELT kodu;
  • Priložiti presliku prethodno izdane dozvole ako se traži promjena podataka iz navedene dozvole.
  • Presliku potvrde ili neke druge javne isprave koja sadrži podatak o osobnom identifikacijskom broju (OIB)(1) 
  • Ukoliko podnositelj zahtjeva nije vlasnik zrakoplova potrebno je priložiti punomoć (ovjerenu od strane javnog bilježnika) za zastupanje u postupku ishođenja dozvole, te preuzimanje računa i dozvole
  • Priložiti Punomoć ovjerenu od strane javnog bilježnika u kojoj je određen opunomoćenik za primanje pismena s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, ukoliko je vlasnik zrakoplova stranac.
     
(1) U slučaju kad je podnositelj zahtjeva već ranije predočio HAKOM-u potvrdu ili neku drugu javnu ispravu koja sadrži podatak o OIB-u nije ih obvezan za naredne dozvole ponovno dostavljati.  
 
Napomena:
Naknada za uporabu radiofrekvencijskog spektra uplaćuje se na pisani zahtjev HAKOM-a u trenutku rješavanja zahtjeva.