Preskočite na glavni sadržaj
EN
News

e-Operator – new Internet service intended for all operators in the Croatian market

 Sustav e-Operator


ZAGREB, 13. LIPNJA 2011. – U sklopu programa e-Agencija, dana 13. lipnja 2011. godine, Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) pustila je u rad novu internetsku uslugu e-Operator. Riječ je o sustavu koji omogućava upravljanje podacima o operatorima elektroničkih komunikacija, a sastoji se od registra operatora te baze adresa i brojeva. Ova će usluga operatorima uvelike olakšati podnošenje obavijesti, postupak dodjele i administracije adresa i brojeva, kao i objavu pripadajućih izvještaja. Puštanjem u rad sustava e-Operator predmetni procesi biti će značajno brži, skraćujući se s prijašnjih 30 na svega 5 radnih dana. Također, operatori prvi put imaju mogućnost trenutnog i ažurnog pregleda svih odobrenih djelatnosti i dodijeljenih adresnih i brojevnih resursa.

Osim toga, ukida se potreba slanja pošiljaka, odnosno obrazaca putem pošte, jer e-Operator nudi mogućnost ispunjavanja i slanja zahtjeva elektronskim putem. Uvođenjem ove usluge HAKOM je operatorima omogućio brz pristup i podnošenje obavijesti, zahtjeva za primarnom dodjelom, prijenosom prava ili oduzimanja adresa i brojeva bez potrebe za dodatnim troškovima.

Uslugu e-Operator u cijelosti su kreirali hrvatski stručnjaci, a predstavlja jedinstven proizvod na domaćem tržištu.

Usluzi  e-Operator moguće je pristupiti putem HAKOM-ovog internetskog portala www.hakom.hr koristeći vidljivi izbornik s lijeve strane na početnoj stranici.