Preskočite na glavni sadržaj

HAKOM

HR
 • 22.07.
 • Godišnji program rada i Financijski plan HAKOM-a za 2025. na javnom savjetovanju
 • Pročitaj više
 • 18.07.
 • 16.07.

Vidi sve vijesti

e-Agencija
 • e-Žalbe
 • Aplikacija pomoću koje korisnik, nakon registracije, može predati žalbu elektroničkim putem.
 • e-Prenosivost
 • Putem aplikacije možete provjeriti status prijenosa Vašeg broja telefona, kao i mrežu u kojoj se neki broj trenutno nalazi.
 • e-Registar "NE ZOVI"
 • Besplatni javni registar telefonskih brojeva potrošača koji ne žele da ih trgovci kontaktiraju putem telefona ili SMS i MMS poruka u svrhu promidžbe i prodaje.
 • e-Operator
 • Aplikacija podržava upravljanje podacima o operatorima elektroničkih komunikacija, operatorima omogućava podnošenje prethodnih obavijesti i ostalih vezanih zahtjeva poput zahtjeva za primarnu dodjelu adresa i brojeva, kao i izvještaja o bruto prihodu te podataka  o grupi brojeva.
 • e-Tržište
 • U aplikaciji možete naći prikupljene i analizirane podatke s tržišta elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga.
 • e-Nabava
 • e-Nabava je digitalan, profesionalan, otvoren i transparentan proces javne nabave koji postupak nabave čini pristupačnijim, jednostavnijim i bržim.
 • e-Dozvole
 • Uslugom je omogućeno korisnicima elektroničko podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za uporabu RF spektra na plovilu (e-Plovila), u radiodifuziji (e-Radiodifuzija), u mikrovalnoj vezi (e-Mikrovalna veza), za nepokretnu radijsku postaju (e-Nepokretna), za pokretnu radijsku postaju (e-Pokretna), u satelitskoj službi (e-Satelitska), na zrakoplovu (e-Zrakoplovna) i u amaterskoj službi (e-Amaterska).
 • e-Odobrenja
 • Uslugom je omogućeno korisnicima elektroničko podnošenje zahtjeva za izdavanje odobrenja za uporabu RF spektra u mikrovalnoj vezi (e-Odobrenje za mikrovalnu vezu), za nepokretnu radijsku postaju (e-Odobrenje za nepokretnu) te za pokretnu radijsku postaju (e-Odobrenje za pokretnu).
 • e-Pravo puta
 • Aplikacija omogućava elektroničko podnošenje zahtjeva za izdavanje potvrde o pravu puta i izračun visine naknade za pravo puta, a infrastrukturnom operatoru elektroničku razmjenu potrebne dokumentacije s HAKOM-om.
 • e-Uvjeti
 • Aplikacija za elektroničko podnošenje zahtjeva za izdavanje posebnih uvjeta gradnje definiranih propisima iz nadležnosti HAKOM-a, a koje HAKOM izdaje u postupku izdavanja lokacijske dozvole (utvrđivanje posebnih uvjeta i izdavanje potvrde glavnog projekta).
 • e-Smjernice
 • Aplikacija za elektroničko podnošenje zahtjeva za izdavanje smjernica u procesima izrade prostornih planova ili njihovih izmjena i dopuna.
 • e-Rasprava
 • e-Rasprava je automatizirani sustav za elektroničke javne rasprave koji registriranim korisnicima omogućuje kolektivni rad pri donošenju dokumenata od zajedničkog interesa.
 • e-Prijava RP
 • Usluga e-Prijava RP predstavlja sustav upravljanja prijavama SNG (Satellite News Gathering) i WAS / RLAN (Wireless Access Systems / Radio Local Area Networks) radijskih postaja za koje je to određeno odgovarajućim općim dozvolama temeljem kojih se koristi RF spektar.
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti imenovana je Koordinatorom za digitalne usluge Republike Hrvatske, čija je osnovna zadaća koordinacija aktivnosti nacionalnih nadležnih tijela u provedbi Akta o digitalnim uslugama.

Informiraj se:
5G mreža
Najbitnije karakteristike 5G tehnologije u odnosu na druge su velike brzine, visoka razina pouzdanosti te malo kašnjenje signala (latencija). 5G nudi teorijski procijenjene brzine do 10 Gb/s, što je 100-njak puta brže nego kod postojećih 4G mreža. Time će na primjer preuzimanje filma biti moguće za nekoliko sekundi.

Informiraj se:
Korisnički kutak
 • 07.03.
 • Objavljeno godišnje izvješće o korisničkim sporovima u 2023.
 • Izvješće sadrži analizu riješenih sporova, a namijenjeno je prvenstveno operatorima, kako bi unaprijedili rješavanje korisničkih prigovora u prva dva stupnja.
 • Pročitaj više
 • 06.02.
 • Obilježen Dan sigurnijeg interneta: Poslana poruka o važnosti edukacije koja je potrebna svima – i djeci i roditeljima
 • Žrtve kriminalnih radnji sve češće su i stariji sugrađani, a u potrazi za boljim internetom ne smiju se zaboraviti prava djece.
 • Pročitaj više
 • 27.01.
 • Ispitivanje korisničkih navika: Trećina korisnika htjela bi brži internet, no tek rijetki provjeravaju brzinu
 • Ispitivanje je za HAKOM, na reprezentativnom uzorku od tisuću ispitanika u dobi od 18 do 65 godina, provela agencija Ipsos.
 • Pročitaj više
Korisne informacije HAKOM-a