Preskočite na glavni sadržaj
EN
About us

Pravo na pristup informacijama

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) kao pravna osoba s javnim ovlastima omogućuje korisnicima ostvarivanje prava na pristup informacijama kao i ponovnu uporabu informacija u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.
 
Pravo na pristup informacijama i pravo na ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva HAKOM-u. Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva kojeg možete poslati:
  • na adresu HAKOM-a, Ulica Roberta Frangeša-Mihanovića 9, 10110 Zagreb,
  • na broj fax-a: 01 700 70 70
  • elektroničkom poštom na: pristup.informacijama@hakom.hr
  • ili donijeti osobno u pisarnicu HAKOM-a radnim danom od 08.30 do 11.30. i 12.30 do 15.30
Službenica za informiranje: Ana Šubat Perković, dipl.iur.

Za dodatne informacije molimo nazovite na broj telefona: 01 700 70 07 U skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, HAKOM ima pravo tražiti od korisnika pristupa informacijama naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije te naknadu troškova dostave tražene informacije na temelju Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN br. 12/14, 15/14 i 141/22), koje je donio Povjerenik za informiranje.