Preskočite na glavni sadržaj
EN
Electronic communications

Aktivnosti HAKOM-a

Istraživanje o ispunjenju obveza operatora javnih komunikacijskih usluga u odnosu na osobe sa složenim komunikacijskim potrebama

Uzimajući u obzir zaprimljena očitovanja operatora, osobama s invaliditetom osigurava se jednaka mogućnost pristupa javnim komunikacijskim uslugama. To uključuje suradnju s udrugama osoba s invaliditetom, kao i ravnopravno korištenje usluga (postavljanje rampi za invalidska kolica na prodajnim mjestima i slično), a neki operatori imaju također utvrđene poslovne procedure za osobe s invaliditetom.

U popisu opreme koja zadovoljava specifične potrebe osoba s invaliditetom operatori ističu određene modele komunikacijskih uređaja za pokretne i nepokretne mreže elektroničkih komunikacija prilagođene potrebama korisnika. Nadalje, operatori ističu da tiskanje računa i obavijesti prilagođavaju veličinom tiska, kod nekih operatora dostupni su i zahtjevi za sklapanje ugovora na Brailleovu pismu, a pojedini operatori omogućavaju dostavu računa i obrasca pretplatničkog ugovora na način koji osobama s oštećenjima vida omogućuje lakše čitanje, primjerice dostavom u elektroničkom formatu i slično.

Korisnicima s invaliditetom je omogućen pristup korisničkim službama, a temeljem Pravilnika o jedinstvenom europskom broju za hitne službe operatori moraju osobama s invaliditetom osigurati pristup broju 112 na jednak način kakvim pristupaju svi ostali krajnji korisnici usluga (putem kratkih tekstovnih poruka (SMS), telefaksom ili na drugi prikladan način). Operatori osobama s oštećenjima sluha nude najmanje dvosmjernu tekstualnu komunikaciju umjesto komunikacije govorom. Operatori u pravilu ističu glasovnu i elektroničku komunikaciju; chat, fax i SMS poruke.

Pogodnosti za osobe s invaliditetom kao korisnike elektroničkih komunikacijskih usluga

Vijeće HAKOM-a 2017., donijelo je odluku u svezi cijena javno dostupne govorne usluge (telefoniranja) prilagođene potrebama socijalno ugroženih skupina krajnjih korisnika za posebne kategorije korisnika (ratni i vojni invalidi te civilni invalidi Domovinskog rata, članovi uže obitelji poginulih i nestalih branitelja Domovinskog rata i udruge i osobe s invaliditetom - članovi udruge). Odlukom je dana suglasnost trgovačkom društvu Hrvatski Telekom d.d. (HT) da za takve posebne kategorije korisnika umjesto postojećeg primjenjuje novi cjenik za nove korisnike dok postojeći mogu nastaviti koristiti pod ugovorenim uvjetima, a prema podacima kojima HAKOM raspolaže, u ovom trenutku oko 20 tisuća korisnika koristi spomenute popuste.

Informiranje korisnika

Isto, HAKOM jednom godišnje putem dnevnog tiska distribuira informativni letak za korisnike javnih elektroničkih komunikacijskih usluga kako bi hrvatske građane i na takav način upoznao s korisničkim pravima i obvezama. U letku iz 2017. posebno su istaknuta prava osoba s invaliditetom te poveznica pristupacnost.hakom.hr kako bi korisnici mogli pronaći dodatne informacije o pravima osoba s invaliditetom te obvezama operatora prilikom pružanja elektroničkih komunikacijskih usluga.