Preskočite na glavni sadržaj
EN
Documents

Prosinac '18

Odluke i rješenja
Rješenje Grad Glina, odbijeno (pdf)
Rješenje Grad Hrvatska Kostajnica, odbijeno (pdf)
Rješenje Općina Donji Kukuruzari, odbijeno (pdf)
Općina Grad Karlovac (pdf)
Rješenje Općina Dežanovac (pdf)
Rješenje Općina Gornja Stubica (pdf)
Rješenje Općina Lasinja (pdf)
Rješenje Općina Orle (pdf)
Rješenje Općina Sveti Ivan Žabno (pdf)
Rješenje Općina Zdenci (pdf)
Rješenje inspektora o obustavi za A1 Hrvatska d.o.o. oko isplate naknade zbog nepravovremenog prijenosa broja (pdf)
Rješenje inspektora za A1 Hrvatska d.o.o. o obvezi pružanja informacija korisnicima glede naknada za raskid (pdf)
Rješenje inspektora za Iskon Internet d.d. o obvezi isplate naknade zbog nepravovremenog prijenosa broja (pdf)
Rješenje inspektora za A1 Hrvatska d.o.o. o obvezi isplate naknade zbog nepravovremenog prijenosa broja (pdf)
Konačno rješenje Općina Punat (pdf)
Konačno rješenje - vlasništvo neobuhvaćeno ugovorom - Grad Gospić (pdf)
Konačno rješenje Općina Hrvace (pdf)
Rješenje o obustavi postupka inspekcijskog nadzora nad operatorom OT-Optima Telekom d.d. (pdf)
Odluka o pokretanju postupka javne dražbe za izdavanje dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra za javne mreže pokretnih elektroničkih komunikacija na području Republike Hrvatske u radiofrekvencijskom pojasu 1920-1980/2110-2170 MHz (pdf)
  • Dražbovna dokumentacija (pdf)
  • Obrazac zahtjeva (docx)
Rješenje Općina Kanfanar (pdf)
Rješenje Općina Ližnjan (pdf)
Rješenje Općina Lopar (pdf)
Rješenje o izvršenju rješenja HT-u u svezi davanja informacija o roku raskidanja ugovora u pokretnoj mreži (pdf)
Rješenje Općina Nova Rača (pdf)
Presude Upravnog suda
Presuda Upravnog suda u Rijeci, poslovni broj: UsI-1393/18-5, radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsI-3445/16-14 radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: 25. UsI-896/17-9 radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsI-2517/16-11 radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presude Visokog upravnog suda
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-327/18-8, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i utvrđivanja visine naknade za pravo puta (Grad Klanjec) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-270/17-4, radi prisilnog izvršenja rješenja (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-242/18-9, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i utvrđivanja visine naknade za pravo puta (Općina Zagorska Sela) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-150/18-6, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i utvrđivanja visine naknade za pravo puta (Općina Lećevica) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-16/18-6, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i utvrđivanja visine naknade za pravo puta (Općina Šestanovac) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-76/18-7 radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-342/17-7 radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-353/17-5 radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-282/18-7 radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-44/17-6, radi provođenja regulatorne obveze nadzora cijena (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-312/17-5, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i utvrđivanja visine naknade za pravo puta (Općina Crnac) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-126/17-5, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i utvrđivanja visine naknade za pravo puta (Općina Motovun) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-81/17-5, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i utvrđivanja visine naknade za pravo puta (Općina Cernik) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-49/17-5, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i utvrđivanja visine naknade za pravo puta (Grad Oroslavlje) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-10/17-4, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i utvrđivanja visine naknade za pravo puta (Općina Donja Dubrava) (pdf)