Preskočite na glavni sadržaj
EN
Documents

Rujan '19

Odluke i rješenja
Rješenje Grad Biograd na moru (pdf)
Rješenje Grad Đakovo (pdf)
Reješenje Općine Gradac (pdf)
Dopunsko rješenje Općine Bedekovčina (pdf)
Rješenje Općine Janjina (pdf)
Rješenje Općine Nerežišća (pdf)
Rješenje Općine Gunja (pdf)
Dopunsko rješenje Grad Čazma (pdf)
Rješenje Općine Cernik (pdf)
Rješnje općime Netretić (pdf)
Rjepšenje Grad Skradin (pdf)
Rješenje Općina Dežanovac (pdf)
Izjava o usklađenosti metodologije računovodstvenog razdvajanja davatelja univerzalne usluge HP-Hrvatske pošte d.d. s odredbama Zakona o poštanskim uslugama te odlukama HAKOM-a o načinu računovodstvenog razdvajanja (pdf)
Rješenje Općina Velika Trnovitica (pdf)
Rješenje Općina Rakovec (pdf)
Rješenje Sveta Nedelja (pdf)
Rješenje Općina Vrsi (pdf)
Rješenje Općina Lovran (pdf)
Rješenje Općina Čaglin (pdf)
Rješenje Općina Matulji (pdf)
Rješenje inspektora Hrvatskom Telekomu d.d. u svezi obveznog sadržaja pisane potvrde o ugovoru sklopljenom na daljinu putem telefona (pdf)
Rješenje inspektora za HP d.d., naplata malog paketa (pdf)
Rješenje inspektora za HP d.d., odbijanje odgode izvršenja rješenja (pdf)
Odluka u postupku izmjene analize tržišta pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike (pdf)
Odluka kojom se trgovačko društvo Hrvatski Telekom d.d. određuje operatorom univerzalne usluge na teritoriju Republike Hrvatske (pdf)
Rješenje inspektora za Iskon Internet d.d., postupak zaprimanja prigovora (pdf)
Presude Upravnog suda
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-3486/16, radi inspekcijskog nadzora (pdf)
Presude Visokog upravnog suda
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-188/19, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i utvrđivanja visine naknade za pravo puta (Grad Križevci) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-244/18, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i utvrđivanja visine naknade za pravo puta (Grad Virovitica) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-306/18, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i utvrđivanja visine naknade za pravo puta (Grad Vodnjan) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-98/18, radi inspekcijskog nadzora (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-154/18, radi inspekcijskog nadzora (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-215/18, radi postupka ozakonjenja (pdf)