Preskočite na glavni sadržaj
EN
Sjednice

Dnevni red sjednice Vijeća HAKOM-a od 20. veljače 2014.

Na sjednici Vijeća HAKOM-a održanoj 20. veljače 2014.: 

 • donesena je odluka o imenovanju članova ispitnog povjerenstva za radioamaterski ispit za razred „A“ i „P“
   
 • doneseno je rješenje o iznosu naknada za polaganje radioamaterskog ispita za razred „A“
   
 • donesena je odluka o prijavi namjere pripajanja društva ANTENA CATV d.o.o. društvu VIPnet d.o.o. 
   
 • doneseno je  rješenje u regulatornom sporu pokrenutom na zahtjev trgovačkog društva H1 Telekom d.d. protiv trgovačkog društva Hrvatski Telekom d.d. u svezi provođenja Ugovora o međusobnom povezivanju 
   
 • donesena je odluka kojom se određuju izmjene Standardne ponude Hrvatskog Telekoma za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa 
   
 • donesena je odluka kojom se određuju izmjene Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji
   
 • donesena je odluka kojom se određuju izmjene Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu najma korisničke linije 
   
 • donesena je odluka o izmjeni analize tržišta završavanja (terminacije) poziva u određenu javnu komunikacijsku mrežu koje se pruža na fiksnoj lokaciji 
   
 • doneseno je  rješenje u postupku pokrenutom na zahtjev trgovačkog društva Hrvatski Telekom d.d. za provedbom postupaka izmjene analiza mjerodavnih veleprodajnih tržišta i izmjene standardnih ponuda Hrvatskog Telekoma d.d.Odluke se mogu pronaći na internetskim stranicama HAKOM-a: https://www.hakom.hr/default.aspx?id=45