e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

GIS portal

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
Zaboravili ste lozinku?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Odluke, rješenja i presude

Odluke, rješenja i presude
   
Odluke i rješenja
Rješenje poštanskog inspektora o uporabi žiga davatelju LIDER EXPRESS d.o.o. iz Zagreba (pdf)
Odluke notificirane Europskoj komisiji
Prijedlog odluke kojom se određuju cijene za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa na temelju ADSL/VDSL tehnologije u javnoj nepokretnoj komunikacijskoj mreži trgovačkog društva Hrvatski Telekom d.d. i cijene dodatnih virtualnih kanala za VoIP i IPTV uslugu i nadzor korisničke opreme putem ADSL/VDSL pristupa, za razdoblje 17. srpnja 2013. do 1. listopada 2014., u svrhu notifikacije Europskoj komisiji (pdf)
Prijedlog odluke kojom se trgovačkom društvu Hrvatski Telekom d.d. određuju mjesečne naknade za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa, dobivene na temelju ažuriranog BU-LRAIC+ troškovnog modela, u svrhu notifikacije Europskoj komisiji (pdf)
Prijedlog odluke kojom se trgovačkom društvu Hrvatski Telekom d.d. određuju mjesečne naknade za uslugu veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa, dobivene na temelju ažuriranog BU-LRAIC+ troškovnog modela, u svrhu notifikacije Europskoj komisiji (pdf)
Prijedlog odluke u postupku određivanja cijena za usluge međupovezivanja u javnoj nepokretnoj komunikacijskoj mreži, dobivenih na temelju ažuriranog BU-LRAIC+ troškovnog modela, u svrhu notifikacije Europskoj komisiji (pdf)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 ispiši stranicu