e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Odluke, rješenja i presude

Odluke, rješenja i presude
Odluke i rješenja
Odluka kojom se trgovačkom društvu Hrvatski Telekom d.d. izdaje suglasnost na Računovodstveni dokument, Dokument o metodologiji alokacije i Listu grupe usluga HT-a za 2018. godinu, od 31. ožujka 2019. (pdf)
Odluke notificirane Europskoj komisiji
Prijedlog odluke u postupku analize tržišta veleprodajnog lokalnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji, u svrhu notifikacije Europskoj komisiji (pdf)
Prijedlog odluke u postupku analize tržišta veleprodajnog središnjeg pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji za proizvode za masovno tržište, u svrhu notifikacije Europskoj komisiji (pdf)
Presude Upravnog suda
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-1432/17-8, radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)

  
 ispiši stranicu