e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Odluke, rješenja i presude

Odluke, rješenja i presude
Odluke i rješenja
Rješenje Grad Slunj (pdf)
Rješenje Općina Lokve (pdf)
 Presude Upravnog suda
Presuda Upravnog suda u Osijeku, Poslovni broj: 6UsI-632/17-7 radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presude Visokog upravnog suda
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-179/18-7 radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (pdf)
 
 ispiši stranicu