e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Odluke, rješenja i presude

Odluke, rješenja i presude
Odluke i rješenja
Rješenje o obustavi postupka inspekcijskog nadzora (pdf)
Konačno rješenje ŽUC Vukovarsko-srijemske županije (pdf)
Odluka u regulatornom sporu između A1 Hrvatska d.o.o. i Hrvatskog Telekom-a d.d. radi storniranja računa na kojima je obračunata mjesečna naknada za deklariranu snagu stacionarnog dizel agregata i sklapanja ugovora o korištenju stacionarnih dizel agregata (pdf)
Rješenje inspektora elektroničkih komunikacija za A1 Hrvatska d.o.o. oko otkupa penala i odvjetničkih usluga (pdf)
Rješenje inspektora elektroničkih komunikacija za A1 Hrvatska d.o.o. oko naplate za vrijeme promjene operatora (pdf)
Odluke notificirane Europskoj komisiji
Prijedlog odluke o izmjeni Standardne ponude o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (kabelske kanalizacije) Hrvatskog Telekoma d.d., u svrhu notifikacije Europskoj komisiji (pdf)
  • Privitak 1 - Standardna ponuda (zip)
  • Privitak 2 - Odgovori na komentare (pdf)
Presude Upravnog suda
Presuda Upravnog suda u Osijeku, poslovni broj: UsI-875/18-12, radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-2930/16, radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presude Visokog upravnog suda
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-232/18-5, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i utvrđivanja visine naknade za pravo puta (ŽUC Istarske županije) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-56/18-7, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i utvrđivanja visine naknade za pravo puta (ŽUC Sisačko-moslavačke županije) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-309/17-6, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i utvrđivanja visine naknade za pravo puta (Općina Popovac) (pdf)
             
 
  
 ispiši stranicu