e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Odluke, rješenja i presude

Odluke, rješenja i presude
Odluke i rješenja
Izmijenjeni dokument Metodologije testa istiskivanja marže (pdf)
Odluka kojom se usvaja zahtjev HT Produkcije d.o.o., Odašiljača i veza d.o.o., HP-Hrvatske pošte d.d. i Hrvatskog Telekoma d.d. i daje suglasnost za prijenos radiofrekvencijskog spektra dodijeljenog dozvolom za uporabu radiofrekvencijskog spektra za multiplekse MUX C i MUX E br. RF-DTV-01/11 s nositelja dozvole HT Produkcija d.o.o., Odašiljači i veze d.o.o. i HP-Hrvatska pošta d.d. na nove nositelje dozvole HT Produkcija d.o.o., Odašiljači i veze d.o.o. i Hrvatski Telekom d.d. (pdf)
Rješenje o obustavi postupka radi omogućavanja pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme na trasi Lanište i Račja Vas, po zahtjevu trgovačkog društva RUNE Crow d.o.o. (pdf)
Rješenje inspektora u postupku inspekcijskog nadzora nad željezničkim putničkim prijevoznikom, HŽ Putnički prijevoz d.o.o., u svezi primjene članka 28. Uredbe (EZ) br. 1371/2007 (pdf)
Konačno rješenje Općina Goričan (pdf)
Odluka o regulaciji cijena univerzalne usluge HP-Hrvatske pošte d.d. (pdf)
Presude i rješenja Upravnog suda
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-288/19, radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Rješenje Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-137/20, radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-2129/19, radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-242/17, radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-259/19, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-1121/19, radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presude Visokog upravnog suda
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-5049/18, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-431/19, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Grad Vinkovci) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-474/19, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Općina Velika Kopanica) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-161/19, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Grad Umag) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-186/19, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Općina Konavle) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-355/19, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Općina Žminj) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-453/19, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Općina Kolan) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-3625/19, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-1465/19, radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-3367/19, radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga (pdf) 


 
 ispiši stranicu