e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

GIS portal

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
Zaboravili ste lozinku?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Odluke, rješenja i presude

Odluke, rješenja i presude
Odluke i rješenja
Odluka u postupku određivanja cijene završavanja glasovnih poziva u vlastitoj mobilnoj mreži na temelju ažuriranog troškovnog modela „odozdo prema gore“ primjenjujući „pure“ LRIC pristup (pdf)
Odluka u postupku određivanja cijena za usluge međupovezivanja u javnoj nepokretnoj komunikacijskoj mreži, dobivenih na temelju ažuriranog BU-LRAIC+ troškovnog modela (pdf)
Odluka kojom se trgovačkom društvu Hrvatski Telekom d.d. određuju mjesečne naknade za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa, dobivene na temelju ažuriranog BU-LRAIC+ troškovnog modela (pdf)
Odluka kojom se trgovačkom društvu Hrvatski Telekom d.d. određuju mjesečne naknade za uslugu veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa, dobivene na temelju ažuriranog BU-LRAIC+ troškovnog modela (pdf)
Odluka kojom se trgovačkom društvu Hrvatski Telekom d.d. određuje primjena izmijenjene mjesečne naknade za uslugu najma korisničke linije (pdf)
Odluka u postupku izmjene Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji, u svezi neispravne realizacije usluge (pdf)
Odluka u postupku izmjene Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa, u svezi neispravne realizacije usluge (pdf)
Okojom se određuju cijene za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa na temelju ADSL/VDSL tehnologije u javnoj nepokretnoj komunikacijskoj mreži trgovačkog društva Hrvatski Telekom d.d., i cijene dodatnih virtualnih kanala za VoIP i IPTV uslugu i nadzor korisničke opreme putem ADSL/VDSL pristupa, za razdoblje 17. srpnja 2013. do 1. listopada 2014. (pdf)
Rješenje davatelju TISAK d.d. iz Zagreba radi osiguranja dostupnosti općih uvjeta i cjenika korisnicima usluga (pdf)
Izjava o usklađenosti metodologije računovodstvenog razdvajanja davatelja univerzalne usluge HP-Hrvatske pošte d.d., koju je primijenio u dostavljenom regulatornom izvješću za 2015., s odredbama članka 47. Zakona o poštanskim uslugama te Odlukom HAKOM-a o načinu računovodstvenog razdvajanja za davatelja univerzalne usluge od 27. ožujka 2013. i Odlukom HAKOM-a kojom se mijenja Naputak za računovodstveno razdvajanje i troškovno računovodstvo davatelja univerzalne usluge od 7. svibnja 2014. (pdf)
 Presude Upravnih sudova
Presuda Upravnog suda u Osijeku, Poslovni broj 7UsI-982/16-6, povodom tužbe korisnika protiv odluke HAKOM-a (pdf)
Presude Visokog upravnog suda
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Poslovni broj: Usž-1182/16-2, povodom tužbe korisnika protiv odluke HAKOM-a (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Poslovni broj Usž-951/15-2, povodom tužbe korisnika protiv odluke HAKOM-a (pdf)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 ispiši stranicu