e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Odluke, rješenja i presude

Odluke, rješenja i presude
Presude Upravnog suda
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-377/19, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-382/19, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-397/19, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-407/19, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-432/19, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-383/19, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-408/19, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj UsI-378-19. (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj UsI-393-19. (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj UsI-1717-18. (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj UsI-533-19. (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj UsI-1802-16. (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj UsI-4429-18. (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj UsI-413-19. (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj UsI-353-19. (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj UsI-418-19. (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj UsI-388-19. (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj UsI-403-19. (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-3478/18, radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presude Visokog upravnog suda
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-3626/19, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf) 
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-3842/18, radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga (pdf)


 


 
 ispiši stranicu