Preskočite na glavni sadržaj
EN
Communications Network

Radiodifuzija

Naputak za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u radiodifuziji 
Zahtjev za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra podnosi se HAKOM-u putem web aplikacije e-Radiodifuzija ili u pisanom obliku.
 
Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje navedene dozvole potrebno je:
 
 • Ispravno popuniti obrazac zahtjeva za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u radiodifuziji;
 • Uz popunjen obrazac potrebno je priložiti sljedeće:
  • Tehničku dokumentaciju za radiodifuziju u skladu s člankom 13. stavcima 1., 4., 5. i 6. Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra ("NN" 45/12, "NN" 50/12, "NN" 97/14, "NN" 116/17 i "NN" 129/19). Tehnička dokumentacija prilaže se ukoliko se dozvola izdaje prvi put ili se izdaje s izmijenjenim tehničkim parametrima.
  • Presliku prethodno izdane dozvole za navedenu radijsku postaju (ukoliko je prethodna izdana).
  • Presliku potvrde ili neke druge javne isprave koja sadrži podatak o osobnom identifikacijskom broju (OIB)(1)

    
 (1) U slučaju kad je podnositelj zahtjeva već ranije predočio HAKOM-u potvrdu ili neku drugu javnu ispravu koja sadrži podatak o OIB-u nije ih obvezan za naredne dozvole ponovno dostavljati.


Napomena:
Naknada za uporabu radiofrekvencijskog spektra uplaćuje se na pisani zahtjev HAKOM-a u trenutku rješavanja zahtjeva.