Preskočite na glavni sadržaj
EN
Documents

Rujan '18

Odluke i rješenja
Konačno rješenje Općina Sopje (pdf)
Konačno rješenje Grad Petrinja (pdf)
Konačno rješenje Općina Đurmanec (pdf)
Konačno rješenje Općina Sunja (pdf)
Djelomično rješenje Grad Slatina (pdf)
Privremeno rješenje - Inspekcijski nadzor HT kršenje regulatorne obveze "Najbolja L" (pdf)
Rješenje o izvršenju rješenja HP-u o načinu rješavanja prigovora korisnika (pdf)
Rješenje operatoru SKYNET TELEKOMUNIKACIJE d.o.o. u svezi oglašavanja usluga s posebnom tarifom (pdf)
Djelomično rješenje Općina Sućuraj (pdf)
Djelomično rješenje Grad Vodice (pdf)
Djelomično rješenje Općina Janjina (pdf)
Djelomično rješenje Općina Ston (pdf)
Presude Upravnog suda
Presuda Upravnog suda u Rijeci, Poslovni broj: 10 UsI-319/18-20 radi rješavanja spora između korisnika poštanskih usluga i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: 25. UsI-1804/16-12 radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, Poslovni broj: 14 UsI-377/17-14 radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presude Visokog upravnog suda
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-146/18-6 radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-75/18-6 radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-24/17-6 radi zadržavanja veleprodajnih cijena usluga izdvojenog pristupa lokalne petlje za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa i za uslugu najma korisničke linije (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-10/18-7 radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-314/17-7 radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: Usž-4247/17-2 radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: Usž-322/18-2 radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-32/18-6 radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-61/17-5 radi naknade za pravo puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-330/17-7 radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora, izdavanja potvrde o pravu puta i utvrđivanja visine naknade za pravo puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-302/17-8 radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i utvrđivanja naknade za pravo puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-317/17-3 radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i utvrđivanja naknade za pravo puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-28/18-7 radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i utvrđivanja naknade za pravo puta (pdf)