Preskočite na glavni sadržaj
EN
Documents

Svibanj '18

Odluke i rješenja
Djelomično rješenje Općina Brtonigla (pdf)
Djelomično rješenje Općina Gračišće (pdf)
Konačno rješenje Općina Suhopolje (pdf)
Konačno rješenje Općina Kloštar Podravski (pdf)
Konačno rješenje Općina Čađavica (pdf)
Privremeno rješenje za brojeve usluga s posebnom tarifom - IT JEDAN i MAGUS MUNDI (pdf)
Konačno rješenje Općina Lanišće (pdf)
Rješenje Općina Tinjan (pdf)
Djelomično rješenje Općina Zagorska Sela (pdf)
Djelomično rješenje Grad Virovitica (pdf)
Djelomično rješenje Općina Sveta Nedelja (pdf)
Djelomično rješenje Općina Gvozd (pdf)
Rješenje - Općina Draganić (pdf)
Djelomično rješenje Općina Smokvica (pdf)
Rješenje HT - ŽUC Krapinsko-zagorske županije (pdf)
Cjelovito i završno rješenje HT - ŽUC Istarske županije (pdf)
Cjelovito i završno rješenje HT - ŽUC Zadarske županije (pdf)
Djelomično rješenje - GRAD CRES (pdf)
Rješenje kojim se odbija zahtjev trgovačkog društva Terrakom d.o.o. protiv trgovačkog društva Tele2 d.o.o. vezano uz obračun interkonekcijskog prometa za indirektnu međunarodnu terminaciju, za razdoblje svibanj 2017. do rujan 2017. (pdf)
Rješenje u postupku ozakonjenja Zaprešić – faza 2, u odnosu na trgovačko društvo Metronet Telekomunikacije d.d. Zagreb (pdf)
Rješenje u postupku ozakonjenja Zaprešić – faza 2 u odnosu na trgovačko društvo Optika kabel TV d.o.o. Zaprešić (pdf)
Rješenje o visini plaće za predsjednika Vijeća HAKOM-a, g. Tonka Obuljena (pdf)
Rješenje o visini plaće za zamjenika predsjednika Vijeća HAKOM-a, g. Darka Josipovića (pdf)
Rješenje o visini plaće za člana Vijeća HAKOM-a, g. Antu Milasa (pdf)
Rješenje o visini plaće za člana Vijeća HAKOM-a, g. Mislava Hebela (pdf)
Rješenje o visini plaće za člana Vijeća HAKOM-a, g. Nikolu Popovića (pdf)
Rješenje o obustavi postupka izmjene Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji, radi izmjene cijena kolokacije (pdf)
Odluka u postupku analize tržišta pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike (M1/2007) (pdf)
  • Dokument analize - M1/2007 (pdf)
Rješenje u postupku ozakonjenja Zaprešić – faza 1, u odnosu na trgovačko društvo Metronet Telekomunikacije d.d. (pdf)
Rješenje u postupku ozakonjenja Zaprešić – faza 1, u odnosu na trgovačko društvo Optika kabel TV d.o.o. (pdf)
Odluka o imenovanju članova povjerenstva za polaganje radioamaterskog ispita za A i P razred (pdf)
Rješenje kojim se potvrđuje iznos naknade za sudjelovanje na radioamaterskom ispitu (pdf)
Presude Prekršajnog suda
Presuda Prekršajnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: 98. Pp G-1962/16 - Prekršajni postupak radi povrede regulatorne obveze transparentnosti (pdf)
  • Napomena: nepravomoćna prvostupanjska sudska odluka. Protiv navedene sudske odluke podnesena je žalba.
Presude Visokog prekršajnog suda
Presuda Visokog prekršajnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: Gž-2999-2017 - Prekršajni postupak radi upotrebe brojeva protivno odredbama ZEK-a (pdf)
Presude Upravnog suda
Presuda Upravnog suda u Splitu, Poslovni broj: 14 Usl-395/17-9 radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsI-471/16-14 radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presude Visokog upravnog suda
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-30/18-7 radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i utvrđivanja visine naknade za pravo puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: Usž-169/17-15 radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: Usll-354/17-4 radi pokretanja postupka ozakonjenja (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: Usll-313/17-7 radi utvrđivanja visine naknade za pravo puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: Usll-31/18-7 radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i utvrđivanja naknade za pravo puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-310/17-7 radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i utvrđivanja naknade za pravo puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-315/17-7 radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i utvrđivanja naknade za pravo puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-40/18-7 radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-300/17-5 radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i utvrđivanja naknade za pravo puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-105/17-5 radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i izdavanje potvrde o pravu puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-64/17-5 radi regulatorne obveze nediskriminacije (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-308/17-7 radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i utvrđivanja visine naknade za pravo puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-348/17-6 radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i utvrđivanja visine naknade za pravo puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-92/17-8 radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i utvrđivanja visine naknade za pravo puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-351/17-7 radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i utvrđivanja naknade za pravo puta (pdf)