Preskočite na glavni sadržaj
EN
Sjednice

Dnevni red sjednice Vijeća HAKOM-a od 10. veljače 2020.

 Na sjednici Vijeća HAKOM-a održanoj 10. veljače 2020.:
 
 1. Usvojeno je Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava korisnika usluga za 2019. 
   
 2. Usvojen je prijedlog Plana dodjele za frekvencijske pojaseve koji se koriste za mikrovalne veze, u svrhu provedbe javne rasprave u trajanju do 11. veljače do 27. veljače 2020. - poveznica
   
 3. Usvojen je prijedlog odluke u postupku analize tržišta veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji, u svrhu provedbe javne rasprave u trajanju od 11. veljače 2020. do 11. ožujka 2020. - poveznica
   
 4. Usvojen je prijedlog odluke u postupku analize tržišta veleprodajnih prijenosnih segmenata usluga visokokvalitetnog pristupa, u svrhu provedbe javne rasprave u trajanju od 11. veljače 2020. do 11. ožujka 2020. - poveznica
   
 5. Usvojen je prijedlog sažetka odgovora o provedenoj javnoj raspravi o budućoj dodjeli frekvencijskih pojaseva 700 MHz, 1500 MHz, 3,6 GHz i 26 GHz, u svrhu objave na internetskim stranicama HAKOM-a