Preskočite na glavni sadržaj
EN
Sjednice

Dnevni red sjednice Vijeća HAKOM-a od 14. rujna

Na sjednici Vijeća HAKOM-a održanoj  14. rujna:
 • donesena je odluka u postupku određivanja cijene završavanja glasovnih poziva u vlastitoj mobilnoj mreži na temelju ažuriranog troškovnog modela „odozdo prema gore“ primjenjujući „pure“ LRIC pristup - poveznica 
   
 • donesena je odluka u postupku određivanja cijena za usluge međupovezivanja u javnoj nepokretnoj komunikacijskoj mreži, dobivenih na temelju ažuriranog BU-LRAIC+ troškovnog modela - poveznica 
   
 • donesena je odluka kojom se trgovačkom društvu Hrvatski Telekom d.d. određuju mjesečne naknade za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa, dobivene na temelju ažuriranog BU-LRAIC+ troškovnog modela - poveznica  
   
 • donesena je odluka kojom se trgovačkom društvu Hrvatski Telekom d.d. određuju mjesečne naknade za uslugu veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa, dobivene na temelju ažuriranog BU-LRAIC+ troškovnog modela - poveznica  
   
 • donesena je odluka kojom se trgovačkom društvu Hrvatski Telekom d.d. određuje primjena izmijenjene mjesečne naknade za uslugu najma korisničke linije - poveznica 
   
 • donesena je odluka u postupku izmjene Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji, u svezi neispravne realizacije usluge - poveznica  
   
 • donesena je odluka u postupku izmjene Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa, u svezi neispravne realizacije usluge - poveznica 
   
 • donesena je odluka kojom se određuju cijene za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa na temelju ADSL/VDSL tehnologije u javnoj nepokretnoj komunikacijskoj mreži trgovačkog društva Hrvatski Telekom d.d., i cijene dodatnih virtualnih kanala za VoIP i IPTV uslugu i nadzor korisničke opreme putem ADSL/VDSL pristupa, za razdoblje 17. srpnja 2013. do 1. listopada 2014. -  poveznica