Preskočite na glavni sadržaj
EN
Sjednice

Dnevni red sjednice Vijeća HAKOM-a od 15. lipnja 2022.

Na sjednici Vijeća HAKOM-a održanoj 15. lipnja 2022.:
 
  • Usvojeno je Godišnje izvješće o radu HAKOM-a za 2021., u svrhu podnošenja Hrvatskome Saboru i Vladi Republike Hrvatske 
 
  • Donesen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama - poveznica
 
  • Usvojeni su odgovori na komentare zaprimljene u okviru javne rasprave na Analizu kakvoće pružanja univerzalnih usluga  
 
  • Usvojeno je mišljenje o usklađenosti Standardne ponude A1 Hrvatska d.o.o. za veleprodajne usluge na bežičnoj pristupnoj mreži koja se gradi uz sufinanciranje sredstvima iz EU fondova (geografska područja Solin, Kaštela, Ivanić Grad) s odredbama Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja