Preskočite na glavni sadržaj
EN
Sjednice

Dnevni red sjednice Vijeća HAKOM-a od 16. prosinca 2021.

Na sjednici Vijeća HAKOM-a održanoj 16. prosinca 2021.:
 
  • Donesena je odluka o obavljanju zamjenskih poštanskih usluga davatelja poštanskih usluga ARMUS d.o.o. - poveznica
 
  • Doneseno je rješenje o ispravku Odluke o dodjeli prava uporabe radiofrekvencijskog spektra u radiofrekvencijskom pojasu 3600 MHz s pokrivanjem na regionalnoj razini, (KLASA: UP/I-344-05/21-05/01, URBROJ: 376-06-1-21-22) od 12. kolovoza 2021. - poveznica
 
  • Donesena je odluka o preispitivanju statusa postojećih univerzalnih usluga - poveznica
 
  • Donesen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra – stupa na snagu 1. siječnja 2022.  - poveznica