Preskočite na glavni sadržaj
EN
Sjednice

Dnevni red sjednice Vijeća HAKOM-a od 18. siječnja 2017.

  Na sjednici Vijeća HAKOM-a održanoj 18. siječnja 2017.
 • doneseno je rješenje u regulatornom sporu pokrenutom na zahtjev IT Jedan d.o.o. protiv VIPneta d.o.o. i Hrvatskog Telekoma d.d., kojim se Hrvatskom Telekomu d.d. i VIPnetu d.o.o. nalaže obračunati i isplatiti prihode za pozive prema brojevima za usluge s posebnom tarifom za ožujak, srpanj i studeni 2014. - poveznica 
   
 • donesen je Plan dodjele za pokretne i nepokretne komunikacijske mreže u frekvencijskom pojasu 3400 – 3800 MHz – stupa na snagu osmi dan od dana objave u NN-u - poveznica
   
 • donesen je Plan dodjele za frekvencijske pojaseve koji se koriste za mikrovalne veze – stupa na snagu osmi dan od dana objave u NN-u - poveznica
   
 • donesen je Plan dodjele za sustave točka – više točaka – stupa na snagu osmi dan od dana objave u NN-u - poveznica
   
 • donesen je Plan dodjele za frekvencijski pojas 440-470 MHz – stupa na snagu osmi dan od dana objave u NN-u - poveznica
   
 • donesen je Plan dodjele za frekvencijski pojas 2500 – 2690 MHz – stupa na snagu osmi dan od dana objave u NN-u - poveznica
   
 • donesena je odluka kojom se utvrđuju paketi usluga i/ili promotivne pogodnosti trgovačkog društva Hrvatski Telekom d.d., koji ne zadovoljavaju test istiskivanja marže - poveznica