Preskočite na glavni sadržaj
EN
Sjednice

Dnevni red sjednice Vijeća HAKOM-a od 19. srpnja 2017.

  Na sjednici Vijeća HAKOM-a održanoj 19. srpnja 2017.:
 
  • usvojen je prijedlog Godišnjeg programa rada HAKOM-a za 2018., u svrhu provedbe javne rasprave u trajanju od 19. srpnja do 16. kolovoza 2017. - poveznica
     
  • usvojen je prijedlog Financijskog plana HAKOM-a za 2018., u svrhu provedbe javne rasprave u trajanju od 19. srpnja do 16. kolovoza 2017. - poveznica
     
  • donesena je odluka u postupku izmjene Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa - poveznica 
     
  • donesena je odluka u postupku izmjene Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji - poveznica