Preskočite na glavni sadržaj
EN
Sjednice

Dnevni red sjednice Vijeća HAKOM-a od 2. ožujka 2016.

  Na sjednici Vijeća HAKOM-a održanoj 2. ožujka 2016.
  • usvojen je prijedlog odluke u postupku određivanja mjesečne naknade za uslugu potpuno izdvojenog pristupa lokalnoj petlji na temelju bakrene parice, dobivene na temelju ažuriranog BU-LRAIC+ troškovnog modela, u svrhu provedbe postupka javne rasprave od 2. ožujka do 18. ožujka 2016. - poveznica 
     
  • donesena je odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Naputka o načinu postupanja u slučaju zlouporabe poziva na broj 112, u tekstu koji je Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti dostavila Državna uprava za zaštitu i spašavanje, aktom klase: 012-02/16-03/03, urbroja: 543-01-08-01/16-1, od 18. veljače 2016. - poveznica