Preskočite na glavni sadržaj
EN
Sjednice

Dnevni red sjednice Vijeća HAKOM-a od 20. prosinca 2017.

  Na sjednici Vijeća HAKOM-a održanoj 20. prosinca 2017.:
 
 • usvojen je prijedlog odluke o uvjetima IP međupovezivanja, u svrhu notifikacije Europskoj komisiji - poveznica
   
 • usvojen je prijedlog u postupku izmjene Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa, u svrhu notifikacije Europskoj komisiji - poveznica
   
 • usvojen je prijedlog odluke u postupku analize tržišta pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike, u svrhu provedbe javne rasprave u trajanju od 20. prosinca 2017. do 22. siječnja 2018. - poveznica
   
 • doneseno je rješenje u regulatornom sporu pokrenutom na zahtjev VIPnet-a d.o.o. protiv Hrvatskog Telekoma d.d., kojim se usvaja zahtjev VIPnet-a d.o.o. i nalaže Hrvatskom Telekomu d.d. da VIPnet-u d.o.o. obračuna i izvrši povrat razlike više naplaćenih mjesečnih naknada za veleprodajni širokopojasni pristup na Etherenet razini - poveznica
   
 • doneseno je rješenje kojim se odbija kao neosnovan zahtjev VIPnet d.o.o. u regulatornom sporu pokrenutom protiv Hrvatskog Telekoma d.d., u svezi primjene ugovora o međusobnom povezivanju te kojim se odbacuje zbog nenadležnosti protuzahtjev Hrvatskog Telekoma d.d. - poveznica
   
 • donesen je Financijski plan HAKOM-a za 2018. - poveznica
   
 • usvojen je prijedlog Godišnjeg programa rada HAKOM-a za 2018., usklađenog s primjedbama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture od 15. rujna 2017. i Financijskim planom HAKOM-a za 2018., u svrhu dostave Vladi RH radi izdavanja prethodne suglasnosti