Preskočite na glavni sadržaj
EN
Sjednice

Dnevni red sjednice Vijeća HAKOM-a od 22. listopada 2020.

  
Na sjednici Vijeća HAKOM-a održanoj 22. listopada 2020:
 
  • Usvojen je prijedlog Tablice namjene radiofrekvencijskog spektra, u svrhu dostave Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture - poveznica 
     
  • Usvojen je prijedlog odluke u postupku određivanja cijena na tržištu lokalnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji, a u svrhu provedbe javne rasprave u trajanju od 22. listopada do 23. studenoga 2020. - poveznica 
     
  • Usvojen je prijedlog odluke u postupku određivanja cijena na tržištu veleprodajnog središnjeg pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji za proizvode za masovno tržište, a u svrhu provedbe javne rasprave u trajanju od 22. listopada do 23. studenoga 2020. - poveznica