Preskočite na glavni sadržaj
EN
Sjednice

Dnevni red sjednice Vijeća HAKOM-a od 22. srpnja 2021.

Na sjednici Vijeća HAKOM-a održanoj 22. srpnja 2021:
  • Donesena je odluka o raspisivanju natječaja i natječajne dokumentacije za izdavanje pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja elektroničkom komunikacijskom mrežom digitalnog radija na području Republike Hrvatske - poveznica
 
  • Doneseno je dopunsko rješenje u sporu pokrenutom na zahtjev operatora javnih komunikacijskih mreža A1 Hrvatska d.o.o., Zagreb, Vrtni put 1, protiv Grada Zadra, radi utvrđivanja cijene pristupa i korištenje stupova niskonaponske mreže u vlasništvu Grada Zadra - poveznica
 
  • Doneseno je dopunsko rješenje u sporu pokrenutom na zahtjev operatora javnih komunikacijskih mreža Terrakom d.o.o. protiv operatora javnih komunikacijskih mreža Hrvatskog Telekom d.d.-a radi naplate potraživanja na ime uporabe vodova za međupovezivanje, kojim se utvrđuje novi dodatak Aneksu 6. Ugovora o međupovezivanju u kojem se određuju cijene uporabe vodova na relacijama Zagreb Radnička cesta – Zagreb Draškovićeva i Zagreb Radnička cesta – Rijeka Kozale - poveznica
 
  • Doneseno je rješenje o ispravljanju greške u Privremenom rješenju KLASA: 344-01/21-03/04, URBROJ: 376-05-1-21-04 od 12. srpnja 2021. kojim su društvu OT-Optima Telekom d.d. privremeno ukinute regulatorne obveze provođenja Testa istiskivanja marže određene unutar regulatorne obveze nadzora cijena i vođenja troškovnog računovodstva - poveznica
 
  • Usvojen je prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju univerzalne usluge u svrhu provođenja javne rasprave u trajanju od 23. srpnja do 23. kolovoza 2021. - poveznica
 
  • Usvojeno je izmijenjeno Godišnje izvješće o radu HAKOM-a za 2020., usklađeno s primjedbama Ministarstva vanjskih i europskih poslova od 8. srpnja 2021. i Ministarstva financija od 15. srpnja 2021., u svrhu podnošenja Hrvatskom saboru i Vladi Republike Hrvatske