Preskočite na glavni sadržaj
EN
Sjednice

Dnevni red sjednice Vijeća HAKOM-a od 25. ožujka 2021.

Na sjednici Vijeća HAKOM-a održanoj 25. ožujka 2021:
 
  • Donesena je odluka u sporu pokrenutom na zahtjev operatora javnih komunikacijskih mreža Terrakom d.o.o. protiv operatora javnih komunikacijskih mreža Hrvatskog Telekom d.d.-a, radi naplate računa za 2019. te ispravnost obračuna za 2020. godinu, na ime uporabe vodova za međupovezivanje, sukladno Standardnoj ponudi za usluge međupovezivanja HT-a - poveznica