Preskočite na glavni sadržaj
EN
Sjednice

Dnevni red sjednice Vijeća HAKOM-a od 26. siječnja 2023.

Na sjednici Vijeća HAKOM-a održanoj 26. siječnja 2023.:

1.  Usvajanje prijedloga odluke u postupku analize tržišta veleprodajnog lokalnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji, u svrhu provedbe javnog savjetovanja u trajanju od 27. siječnja 2023. do 3. ožujka 2023. - poveznica

2.  Usvajanje prijedloga odluke u postupku analize tržišta veleprodajnog središnjeg pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji za proizvode za masovno tržište, u svrhu provedbe javnog savjetovanja u trajanju od 27. siječnja 2023. do 3. ožujka 2023. - poveznica

3.  Usvajanje prijedloga Pravilnika o svjetlovodnim distribucijskim mrežama, u svrhu provedbe javnog savjetovanja u trajanju od 30. siječnja 2023. do 1. ožujka 2023. - poveznica

4.  Usvajanje prijedloga Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra, u svrhu provedbe javnog savjetovanja u trajanju od 27. siječnja 2023. do 27. veljače 2023. - poveznica