Preskočite na glavni sadržaj
EN
Sjednice

Dnevni red sjednice Vijeća HAKOM-a od 30. listopada 2013.


Na sjednici Vijeća HAKOM-a održanoj  30. listopada 2013.:
 • usvojene su Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za 2013., po prethodno dobivenoj suglasnosti Vlade Republike Hrvatske - poveznica 
   
 • usvojen je prijedlog odluke o izmjeni uvjeta u dozvoli za uporabu radiofrekvencijskog spektra br. RF-DTV-01/11 (MUX C i E), izdane društvima HP Produkcija d.o.o., Odašiljači i veze d.o.o. i HP-Hrvatska pošta d.d., u svrhu provedbe javne rasprave - poveznica 
   
 • usvojen je prijedlog odluke kojom se određuju cijene usluga međupovezivanja u javnoj nepokretnoj komunikacijskoj mreži, u svrhu notifikacije Europskoj komisiji 
 • usvojen je prijedlog odluke u postupku izmjene Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu najma korisničke linije, u svrhu provedbe javne rasprave - poveznica 
   
 • usvojen je prijedlog odluke u postupku izmjene Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa, u svrhu provedbe javne rasprave - poveznica 
   
 • usvojen je prijedlog odluke u postupku izmjene Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji, u svrhu provedbe javne rasprave -poveznica