Preskočite na glavni sadržaj
EN
Sjednice

Dnevni red sjednice Vijeća HAKOM-a od 30. studenog 2018.

 Na sjednici Vijeća HAKOM-a održanoj 30. studenog 2018.:
 
  1. Usvojen je prijedlog odluke o izmjeni Standardne ponude o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (kabelske kanalizacije) Hrvatskog Telekoma d.d.,  u svrhu provedbe javne rasprave u trajanju od 30. studenog 2018. do 31. prosinca 2018. - poveznica 
     
  2. Doneseno je rješenje o ispravljanju greške u rješenju Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, KLASA: UP/I-344-03/17-11/1600, URBROJ: 376-10-18-24, od 25. srpnja 2018. - poveznica 
     
  3. Donesena je odluka o pokretanju javne rasprave o zahtjevu društva Odašiljači i veze d.o.o. za produljenje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra br. RF-DTV-01/09, u trajanju od 30. studenog 2018. do 21. prosinca 2018. - poveznica