Preskočite na glavni sadržaj
EN
Sjednice

Dnevni red sjednice Vijeća HAKOM-a od 4. travnja 2019.

  
Na sjednici Vijeća HAKOM-a održanoj 4. travnja 2019.:
 
 • Donesen je Plan dodjele za frekvencijske pojaseve koji se koriste za mikrovalne veze – stupa na snagu osmi dan od dana objave u Narodnim novinama  
   
 • Usvojen je dokument Analiza kakvoće pružanja univerzalnih usluga u elektroničkim komunikacijama u Republici Hrvatskoj - poveznica 
   
 • Usvojen je prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama, u svrhu provedbe javne rasprave u trajanju od 4. travnja do 6. svibnja 2019. - poveznica
   
 • Donesena je odluka kojom se operatoru Terrakom d.o.o. određuju izmjene Općih uvjeta poslovanja u dijelu koji se odnosi na jednokratne naknade za aktivaciju usluga - poveznica
   
 • Donesena je odluka kojom se operatoru OT-Optima Telekom d.d. određuju izmjene Općih uvjeta poslovanja u dijelu koji se odnosi na jednokratne naknade za aktivaciju usluga - poveznica
   
 • Donesena je odluka kojom se operatoru A1 Hrvatska d.o.o. određuju izmjene Općih uvjeta poslovanja u dijelu koji se odnosi na jednokratne naknade za aktivaciju usluga - poveznica