Preskočite na glavni sadržaj
EN
Sjednice

Dnevni red sjednice Vijeća HAKOM-a od 6. listopada 2015.

  Na sjednici Vijeća HAKOM-a održanoj 6. listopada 2015.:
 • donesena je izjava o usklađenosti metodologije računovodstvenog razdvajanja davatelja univerzalne usluge HP-Hrvatske pošte d.d., koju je primijenio u dostavljenom regulatornom izvješću za 2014., s odredbama članka 47. Zakona o poštanskim uslugama te odlukama HAKOM-a o načinu računovodstvenog razdvajanja za davatelja univerzalne usluge - poveznica 
   
 • donesena je odluka o utvrđivanju iznosa neto troška, koji predstavlja nepravedno financijsko opterećenje davatelja univerzalne usluge HP-Hrvatska pošta d.d. - poveznica 
   
 • usvojen je prijedlog Pravilnika o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, u svrhu provedbe javne rasprave od 6. listopada do 22. listopada 2015. - poveznica 
   
 • usvojen je prijedlog odluke u postupku izmjene Standardne ponude HT-a za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa, u svezi promjene računovodstvenog pristupa u odnosu na kućnu svjetlovodnu instalaciju, u svrhu provedbe javne rasprave od 6. listopada do 26. listopada 2015. - poveznica 
   
 • donesena je odluka o raspisivanju javne dražbe za izdavanje dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra za javne mreže pokretnih elektroničkih komunikacija, na području Republike Hrvatske - poveznica